โทรศัพท์เครื่องนอก   ถูกมากๆๆๆ    สั่งได้
นายแทน
25 พ.ค. 2550
N  70  =  5500

N  73  =  5700

N  79   =  6100

N  97 i =  7500

N  95  =  8000