ร้านเปิดใหม่ครับ www.hwhinter.com
ตู่
27 พ.ค. 2550
ร้านเปิดใหม่ครับ www.hwhinter.com ขายอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ทุกชนิดและ note book ทุกแบนด์ เชิญแวะมา เยี่ยมชม ได้ที่ ร้าน ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ icon สแควร์เชียงใหม่ ชั้น 2 ครับ  053-287-088