จำหน่ายเครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือราคาโรงงานผลิต คุณภาพเสียงดี ได้มาตรฐานนักดนตรีไทยรูปทรงสวยงาม ทนทาน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจฝึกฝน
คุณรุ่งศักดิ์   กันธิมา
29 พ.ค. 2550
จำหน่ายเครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือทุกชนิด ราคาโรงงาน
จำหน่ายเครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือราคาโรงงานผลิต คุณภาพเสียงดี ได้มาตรฐานนักดนตรีไทยรูปทรงสวยงาม ทนทาน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจฝึกฝนความสามารถพิเศษด้านดนตรี
เครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ
ซึงเล็ก ราคา 1,700 บาท
ซึงกลาง ราคา 1,800 บาท
ซึงใหญ่ ราคา 1,900 บาท
สะล้อเล็ก ราคา 600 บาท
สะล้อกลาง ราคา 700 บาท
สะล้อใหญ่ ราคา 800 บาท
กลองโป่งโป้ง ( กลองสำหรับบรรเลงกับวงดนตรีสะล้อซอซึง )
ราคา 2,500 บาท
เครื่องดนตรีไทย
ขิมผีเสื้อ 4,300 บาท
ขิมไม้สัก 5,200 บาท
พร้อมกระเป๋าใส่ขิม , โน้ตเพลง , แบบฝึกหัด , ที่ตั้งเสียงและไม้ตีขิม
ซอด้วง ไม้ชิงชัน 1,600 บาท ซอด้วง ไม้ประดู่ 1,*0 บาท
ซออู้ ไม้ชิงชัน 1,500 บาท ซออู้ ไม้ประดู่ 1,*0 บาท
รับปรึกษาปัญหาด้านเครื่องดนตรีไทย รวมถึงอุปกรณ์ดนตรีไทยพื้นเมืองทุกชนิด
สนใจติดต่อคุณรุ่งศักดิ์ กันธิมา
หมายเลขโทรศัพท์ 086-6231062, 084-1753229 ,แฟกซ์ 053-368326