อบรมภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เยอ รมัน รัสเซีย สเปน ฝรั่งเศส อิตาเลี่ยน ม.ธรรมศาสตร์
โครงการบริการวิชาการและสังคม ศศ.
29 พ.ค. 2550
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เปิดอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตร 50 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 5 ตุลาคม 2550
สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้อง 107 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร. 0-2613-2608, 0-2613-2680, 0-2613-2675 หรือ www.arts.tu.ac.th/training หรือ www.tu.ac.th