รับออกแบบและสร้างเครื่องจักร
Science & Tech
16 มิ.ย. 2549
บริษัท ซาย แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด ให้บริการทางด้านการสร้างเครื่องจักร เครื่องมือทดสอบ จัดหาอุปกรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร และซ่อมบำรุง ในงานอุตสาหกรรม