วันเดียว  พันเดียว ก็เที่ยวได้
พี่หมูบี
5 มิ.ย. 2550
บึกฉวาก  หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์ *ชุกตลาดร้อยปี สุพรรณบุรี 1000 บาท
ออกเดินทาง อาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2550

6.30 พบกันที่จุดนัดพบ (โลตัส รังสิต)
7.00 บริการอาหารเช้า แล้วเดินทางต่อไปกราบหลวงพ่อดตวัดป่าเลไลยก์ (วัดลานมะขวิด) พระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาทที่ใหญ่ที่สุด อายุนับพันปี เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวสุพรรณบุรี  ชมเรือนขุนช้าง เป็นบ้านทรงไทยที่จำลองชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในวรรณดดีเรื่องขุนช้างขุนแผนไว้อย่างชัดเจน จากนั้นเดินทางต่อไปย้อนอดีต ณ ตลาด*ชุกหรือตลาดร้อยปี เดินชมบ้านเรือนร้านค้าเก่าแก่แบบเดิมๆ อายุเป็นร้อยๆปี ชมพิพะภัณฑ์บ้านขุนจำนงจีนารักษ์ ร้านถ่ายรูป ร้านถ่ายรูป ร้านนาฬิกา ร้านขายยา ล้วนเป็นของโบราณ และอื่นๆ อีกนับไม่ถ้วน
*.00 รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยที่ตลาด*ชุก เช่นข้าวอบกุ้งห่อใบตอง หอยจ้อ*ชุก อ้อส่วนหอยนางรม โอเลี้ยงโบราณ ขนมหวาน และอื่นๆ แล้วเดินทางต่อไปยังบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่มาก และมีสถานที่ให้ชมหลายจุด เช่น อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วยตู้ปลาขนาดใหญ่มากๆ จัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดและปลาทะเลสวยงามจำนวนมาก ชมอุโมงค์ปลาที่*ารถเดินลอดอุโมงค์แก้ว (เหมือนอันเดอวอเทอร์เวิลด์) ชมปลาตัวโต ๆ ได้รอบๆ ตัวเรา ชมบ่อจระเข้ขนาดใหญ่ ที่มีสภาพใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด จากนั้นนั่งรถชมอุทยานผักพื้นบ้าน เพื่อการยังชีพบนเกาะกลางน้ำ มีการรวบรวมพันธุ์ผักพื้นบ้านกว่า 500 ชนิด เช่นผลบวบ , ผลน้ำเต้ายาวเป็นเมตรๆ และอื่นๆ อีกมากมาย
18.00 บริการอาหารเย็น แล้วเดินทางกลับ
19.30 เดินทางถึง รังสิต โดยสวัสดิภาพ


ทุกโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
นำเที่ยวโดยมัคคุเทศก์อาชีพ  พร้อมประกันการเดินทาง 100,000 บาท
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย เสื้อผ้า- รองเท้าที่สวมใส่สบายและเหมาะสมกับสถานที่ แว่นกันแดด
หมวกหรือร่ม ยาประจำตัว
รับจัดนำเที่ยว อบรมสัมนา ศึกษาดูงาน ตั้งแต่ 9 คน ขึ้นไปจนถึงจำนวนพัน
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว เช่ารถตู้ และสั่งจองทัวร์ได้ที่ 044-222043 , 081-7181417