ทำไมคนถีงชอบต่อประกันชั้น 3 ของเอเชียพลัสในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี ???
พิชัย
9 มิ.ย. 2550
เพราะว่า
ประกันภัย Asia 3 Plus คุ้มครองน้องๆชั้น 1 เพียง 6,800 บาทต่อปี ไม่ต้องตรวจสภาพรถ คุ้มครองทันที
ซึ่งประกันชั้น 3 โดยปกติทั่วๆไปแล้วจะคุ้มครอง เฉพาะรถของคู่กรณีเท่านั้น
โดยจะคุ้มครองความเสียหายของชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ไม่มีความคุ้มครองต่อตัวรถ รถสูญหายหรือไฟไหม้
สำหรับ เอเชีย 3 พลัส A3+ เป็นกรมธรรม์ประเภท 3 รายเดียวของประกันภัยรถยนต์
ที่คุ้มครองให้ทั้ง 2 ฝ่าย และจ่ายค่าซ่อมให้รถคุณถึง 100,000 บาท
โดยไม่ต้องตรวจสภาพและไม่จำกัดอายุรถ
ความคุ้มครอง
รับผิดชอบต่อร่างกายและ ชีวิตบุคคลภายนอก 500,000 บาท/คน 10,000,000บาท/ครั้ง
รับผิดชอบต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1,000,000 บาท/ครั้ง
ประกันอุบัติเหตุบุคคลในรถ 4 ที่นั่ง 100,000 บาท/คน
ประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 บาท
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน(รถยนต์) 100,000 บาท/ครั้ง*/**
หมายเหตุ
*เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถผู้เอาประกันชนกับยานพาหนะทางบก
**ในกรณีผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิดต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท/ครั้ง
สนใจติดต่อ คุณพิชัย 081-6*6609 บริษัทยูพีดีการันตีสาขาแยกศิวรา