เปิดให้จองลูกอัลเซเชียนแท้100% ผู้3เมีย6 อายุ1เดือนเต็ม
เชษฐ์
10 มิ.ย. 2550
เปิดให้จองลูกอัลเซเชียนแท้100% ผู้3เมีย6 อายุ1เดือนเต็ม ถ่ายพยาธิแล้ว1ครั้ง และถ่ายซ้ำทุก20วัน พ่อแม่เป็นสุนัขตำรวจแท้