จำหน่าย กิ่งพันธุ์ ไผ่หวานสีทอง
อำนาจพันธุ์ไผ่
11 มิ.ย. 2550
มีต้นพันธุ์ไผ่หวานสีทอง จำหน่ายจำนวนมากเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจ ออกหน่อตลอดปี  เหมาะสมกับทุกสภาพพื้นที่ หน่อใหญ่ อวบ น้ำหนักดี รสชาติดี เจริญเติบโตดี ประมาณ 8 เดือนเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ คุ้มค่ากับการลงทุน พร้อมคำแนะนำวิธีการปลูกและการดูแล กิ่งพันธุ์สวยมาก ราคากันเอง  สวนอยู่ที่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ สนใจติดต่อคุณอำนาจพันธุ์ไผ่    Tel.086-0607-423