ข่าวดี !!!  สำหรับผู้สนใจพันธ์ยางพารา ชั้น  1 RRIM 600/RRIT 251
สำเนา  สระบัว
15 มิ.ย. 2550
พันธุ์ยางพาราชั้น 1 RRIM 600/RRIT 251

พันธุ์ยางพาราตาเขียว ราคาที่ 6 .- บาท /ต้น

พันธุ์ยางพารา  ชำถุง   1 ฉัตร  ราคา   16.- บาท/ต้น

พันธุ์ยางพารา  ชำถุง   2 ฉัตร  ราคา   17.- บาท/ต้น

รับรองทุกต้นพันธุ์  โดยกรมวิชาการเกษตร  

แปลงยางพาราอยู่ที่    อ.มะขาม  จ.  จันทบุรี

อัตราค่าขนส่งคิด ตามระยะทางจริง   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  

คุณสำเนา  สระบัว  
Moblie : 085-8010027