คอมพิวเตอร์เด็ก
เนเน่
16 มิ.ย. 2550
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับเด็ก 3-5 ปี ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษ และฝึกประสาทสัมผัสกล้ามเนื้อมือกับสายตา ด้วยเกมการเรียนรู้ อาทิเช่น  Spelling Word, Learning Letters, Play Song, Music Time , Painting  etc.  มีหลายแบบให้เลือก หากสินค้ามีปัญหารับเปลี่ยนภายใน 7 วัน  ราคา 799 บาท  สนใจติดต่อคุณเนเน่ 086-099-4568.

25 Fun Activities
World, Letter, Math, Music, Game