บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดและจำหน่าย-ซ่อมแซมเครื่องมือวัดที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
ชวลิต
24 มิ.ย. 2549
บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดโดยห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จำหน่ายและบริการรับซ่อมเครื่องมือวัดที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมใบรับรองการสอบเทียบ ที่สามารถสอบกลับไปยังสถาบันนานาชาติ ตามมาตรฐาน ระบบ ISO/IEC 17025

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดในด้านต่างๆ ดังนี้
- ด้านมิติ ความกว้าง ความยาวและความหนา (Dimension)
- ด้านมวลและเครื่องชั่ง (Mass & Balance)
- ด้านแรง (Force)
- ด้านความดัน (Pressure)
- ด้านอุณหภูมิ (Temperature)
- ด้านไฟฟ้า (Electrical)
- ด้านเคมี (Analytical)
- ด้านปริมาตร (Volumetric)

รายละเอียดการให้บริการ
- ระยะเวลาในการสอบเทียบ 5-7 วัน พร้อมใบรับรองผลการสอบเทียบ
- บริการสอบเทียบทั้งภายในห้องแลบและในโรงงานซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่าย ในส่วนของนอกสถานที่
- บริการรับส่งเครื่องมือ ฟรี ทั่วประเทศ
- บริการรับเหมาสอบเทียบเป็นรายปี ด้วยส่วนลดพิเศษ
- บริการให้คำปรึกษาและวางแผนระบบด้านงานสอบเทียบทั้งองค์กร
- จำหน่ายเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมพร้อมใบรับรองผล ฟรี
- จำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
- ตรวจสอบ ซ่อม แก้ไข ปรับเทียบ เครื่องมือ หรือ เครื่องมือวัดทุกชนิด พร้อมสอบเทียบฟรี
(จำนวน 100 เครื่องขึ้นไป ราคาพิเศษ)

สนใจติดต่อ ชวลิต โทร. 0-1407-2015
http://creditlife.pantown.com
kiatmail55@hotmail.com