สิทธิพิเศษ ที่เหนือกว่าใคร ถ้าคุณเลือกทำประกันภัย รถยนต์กับเรา
d-one broker
21 มิ.ย. 2550
“เรา” บริษัท ดี-วัน โบรกเกอร์ จำกัด เป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย ได้รับอนุญาตจดทะเบียน นิติบุคคล เลขที่ 35/2548 จากกรมการประกันภัย รับเป็นนายหน้าจำหน่าย พ.ร.บ. ประกันภัยรถยนต์ อัคคีภัย (PA ) ขนส่งสินค้า และประกันวินาศภัยทุกชนิด โดยมีนโยบาย การดูแลหลังการขาย ภายใต้โครงการ “ D-ONE BEST OFF SERVICE ” โดย*ารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง จนกว่าจะหมดอายุกรมธรรม์ของท่าน

ถ้าคุณเลือกเรา รับสิทธิทันที
1. เลือกทำประกันภัยกับบริษัทชั้นนำกว่า 10 บริษัท เช่น วิริยะ กรุงเทพ เทเวศ แอลเอ็มจี ศรีเมือง เมืองไทย อลิอันซ์ ซี.พี และอีกหลาย ๆ บริษัท
2.ส่วนลดอัตราเบี้ยถึง 50 % (การันตี ว่าถูกจริง)
3. รถยนต์ไม่เกิน 3 ปี *ารถซ่อม*บริการได้
4.*ารถผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ได้ในอัตราดอกเบี้ย 0 %
5.ได้รับบริการหลังการขายในโครงการ “ D-ONE BEST OFF SERVICE
6.รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วม “ PROMOTION” ของบริษัท
7.รับสิทธิคืนเงินเพื่อให้ท่านนำไปทำการกุศล และสาธารณประโยชน์
- พ.ร.บ รถเก๋งคืน 79 บาท รถกระบะคืน *9 บาท
- ประเภท 1 ค่าเบี้ยสุทธิน้อยกว่า 16,000 บาท คืนเงินกรมธรรม์ ฉบับละ 999 บาท
- ประเภท 1 ค่าเบี้ยสุทธิมากกว่า 16,000 บาท คืนเงินกรมธรรม์ ฉบับละ 1,399 บาท
- ประเภท 3 (พิเศษ) พาวเวอร์พลัส , Tพลัส คืนเงินกรมธรรม์ ฉบับละ 499 บาท
- ประเภท3 (แคมเปญ) คืนเงินกรมธรรม์ ฉบับละ 299 บาท

(สิทธิในการคืนเงิน เฉพาะจ่ายเงินสดเท่านั้น)
สิทธิพิเศษ ที่ขอแนะนำ
ทำประกันภัย รูปแบบใหม่ เบี้ยประกันภัยที่ถูกกว่าแต่ให้ความคุ้มครองเหมือนปร ะเภท 1 กับบริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งมีความมั่นคงและน่าเชื่อถือ ที่มอบความอุ่นใจด้วยแผนประกันภัยที่คุ้มค่ากับ AZCP POWER PLUS ที่ความคุ้มครองมากกว่าใคร

ความคุ้มครอง
ความรับผิดต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตบุคคลภายนอก 500,000 บาท ต่อ คน
(ส่วนเกิน พ.ร.บ) 10,000,000 บาท ต่อ ครั้ง
ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1,000,000 บาท ต่อ ครั้ง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง
ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง
การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท ต่อครั้ง
ความเสียหายต่อตัวรถเนื่องจากการชนต่อครั้ง
* คู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก 100,000 บาทต่อครั้ง / 200,000 บาทต่อครั้ง
ความรับผิดส่วนแรกกรณีเป็นฝ่ายผิด 2,000 บาท ต่อครั้ง

อัตราเบี้ยประกันภัย (อลิอันซ์ ซี.พี เพาเวอร์พลัส)

ทุน 100,000 บาท อัตราเบี้ย 6,800 บาท
ทุน 200,000 บาท อัตราเบี้ย 7,800 บาท

หมายเหตุ เฉพาะรถเก๋งส่วนบุคคล และ รถกระบะบรรทุกไม่เกิน 4 ตัน
เฉพาะ รถมีการเกิดเหตุปัจจุบัน และคู่กรณี เป็นรถยนต์ ถึงจะคุ้มครองตัวรถให้นอกนั้นคุ้มครอง ป.3 ปกติ

สิทธิพิเศษ ประเภท 3 (แคมเปญ) กับความคุ้มครองที่ครบทุกความต้องการ กับบริษัทชั้นนำ
บริษัท อัตราเบี้ยประกันภัยรวม พ.ร.บ
รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้
เทเวศ 3,300 4,445 4,590
เมืองไทย 2,900 3,900 4,300
อลิอันซ์ ซีพี 2,900 3,900 -
แอลเอ็มจี 3,299 4,500 5,000
ศรีเมือง 3,000 4,300 5,500

หมายเหตุ *ารถแยกซื้อเฉพาะประเภท 3 ได้
รถเก๋ง หัก (พ.ร.บ) 752 บาท
รถกระบะ หัก (พ.ร.บ) 1,074 บาท
รถตู้ หัก (พ.ร.บ) 1,289 บาท

จากสิทธิพิเศษที่มอบให้ คงได้รับความสนใจจากทุกท่านเพื่อประโยชน์อันสูงสุดใน การทำประกันภัย ตลอดจน ความเชื่อมั่น ความสบายใจ จากทีมงาน ของ บริษัท ดี-วัน โบรกเกอร์ ที่ตระหนักถึงความต้องการในการทำประกัน ของลูกค้าเป็นหลัก โดยใช้ความรู้ ความ*ารถในการทำธุรกิจประกันภัยเพื่อประโยชน์ต่อลู กค้า ในอนาคตต่อไป

สนใจ สอบถามรายละเอียดเบื้องต้นได้ที่บริษัท ดี-วัน โบรกเกอร์ 02-9590330
02-95904*
02-9594237-8
Fax : 02-9590060
www.d-onebroker.com