มีกล่องพัสดุจำหน่าย
บุษกร
25 มิ.ย. 2550
มีกล่องพัสดุจำหน่าย  เป็นกล่องกระดาษลูกฟูกสำหรับใส่พัสดุสีขาว  size 1 - 7 (ขนาดเท่ากล่องพัสดุขนาด ก - ง  ของไปรษณีย์ไทย)  *ารถเพิ่ม logo ที่กล่องได้  
กล่อง เบอร์1 1* x 200 x 60 =   5.00 บาท
กล่องเบอร์ 2 170 x 250 x 90 =   6.00 บาท
กล่องเบอร์ 3 200 x 300 x *0 =   8.00 บาท
กล่องเบอร์ 4 220 x 350 x 1* =   9.00 บาท
กล่องเบอร์ 5 220 x *0 x 170 =   *.50 บาท
กล่องเบอร์ 6 300 x 450 x 220 =   15.00 บาท
กล่องเบอร์ 7 350 x 500 x 320 =  20.00 บาท
ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่ง