รับเขียนโปรแกรมและทำเว็บไซด์
เหน่ง
28 มิ.ย. 2550
รับเขียนโปรแกรมด้วย VB ติดต่อฐานข้อมูล MS Access, MySQL, SQL Server, ทำรายงานด้วย Crystal Report, จัดทำและออกแบบเว็บไซด์ ด้วย Flash, JavaScript, PHP, MySQL ด้วยเทคนิค AJAX รับงานทั่วไปและโปรเจคนักศึกษา ราคาย่อมเยาว์
โทร. 089-146-7446, 089-337-** ทุกวัน