รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน, บริษัท, คณะบุคคล, รับทำบัญชี ค่าบริการเริ่มต้น 2,000 บาท
P&S Auditing

29 มิ.ย. 2550
สำนักงาน พี แอนด์ เอส ออดิทติ้ง   มีบริการต่างๆ นำเสนอแก่ท่านดังนี้

1. บริการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน
2. บริการทำบัญชี ยื่นแบบภาษีอาการ และประกันสังคมรายเดือน
3. บริการจดทะเบียนจัดตั้ง*งหุ้นส่วน ค่าบริการ 2,000.-  , จัดตั้งบริษัท ค่าบริการ 2,500.-
              (ฟรีขอเลขผู้เสียภาษีอากร  และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทางอินเตอร์เนต)      
4. บริการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง*งหุ้นส่วน, บริษัท  เช่น
- เพิ่มทุน/ลดทุน
- เปลี่ยนแปลงกรรมการ, ผู้เป็นหุ้นส่วน
- เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานประกอบการ
- เพิ่ม/ลดสาขา
- เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ประกอบการ
- เลิก และเสร็จการชำระบัญชี
- เปลี่ยนแปลงแก้ไขกรณีอื่น ๆ
5. บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
                    ค่าบริการ  2,000.-
6. บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ค่าบริการ  1,500.-

ทางสำนักงานมีความยินดีให้บริการท่านด้วยบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์  เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านเรียกใช้บริการของเรา

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการให้บริการได้ที่
สำนักงาน พี แอนด์ เอส ออดิทติ้ง
Mobile  :   087-104-8380
Fax :  0-2243-1639