บริษัท SSM.SUPPLY CO.,LTD รับงานเชื่อม กลึง ไสและงานตามสั่งทุกชนิด ในราคายุติธรรม
taeto

30 มิ.ย. 2550
- รับงานจ้างปั๊ม พับตัด ขึ้นรูป เชื่อมประกอบ กลึงงานโลหะทุกชนิด
- รับผลิตงานโลหะแผ่นทุกประเภทด้วยเครื่องจักร CNC
- รับออกแบบทำโมลด์ทุกชนิด
- รับออกแบบ,คำนวณ,ติดตั้งทั่วประเทศ (เครนไฟฟ้า,รอกโซ่และสลิงไฟฟ้าตั้งแต่ขนาด 0.5-100 ตัน
- ระบบไฟฟ้าสำหรับเครนและรอกทุกชนิด
- บริการให้คำปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับรอกและเครนพร้อมบริการตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง อะไหล่ รอก เครน ทุกชนิด