JT Embroidery : จำหน่ายเครื่องปักคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ JT และรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องปักคอมพิวเตอร์รวมถึงรับสั่งผลิตเครื่องปักคอมพิวเตอร์ในส่วนที่สามารถออกแบบได้
บัส
1 ก.ค. 2550
JT Embroidery : จำหน่ายเครื่องปักคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ JT และรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องปักคอมพิวเตอร์รวมถึงรับสั่งผลิตเครื่องปักคอมพิวเตอร์ในส่วนที่*ารถออกแบบได้ โดยท่าน*ารถเลือกที่จะปรับJT Embroidery : จำหน่ายเครื่องปักคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ JT และรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องปักคอมพิวเตอร์รวมถึงรับสั่งผลิตเครื่องปักคอมพิวเตอร์ในส่วนที่*ารถออกแบบได้ โดยท่าน*ารถเลือกที่จะปรับเปลี่ยน Specification หลักๆ ของเครื่องปักคอมพิวเตอร์ ได้คือ 1. จำนวนหัวปักของเครื่องปักคอมพิวเตอร์ 2. จำนวนเข็มปักต่อหัวของเครื่องปักคอมพิวเตอร์3. พื้นที่ในการปักต่อหัวของเครื่องปักคอมพิวเตอร์ ( สำหรับท่านที่ยังไม่มีข้อมูล*ารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็ปไซด์ของเรานะครับ ) สำหรับชิ้นส่วนหลักๆของเครื่องปักคอมพิวเตอร์ที่เป็นหัวใจของเครื่องปักคอมพิวเตอร์ ทางเราเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ อาทิเช่น Servo Motor ของ ญี่ปุ่น ส่วนสายพานขับเพลาหลักของ อิตาลี อีกทั้ง Rotary Hook ของ ญี่ปุ่น เป็นต้น ท่าน*ารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ได้ในเว็ปไซด์ของเราครับทางเรายังมีบริการหลังการขายที่ดี โดยทางเราจะมีการ Service ดูแลเครื่องปักคอมพิวเตอร์ของท่านทุก 2 เดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี ฟรี !!!ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นทางเรายังมีโปรแกรมออกแบบลายปักสำหรับเครื่องปักคอมพิวเตอร์พร้อมสอนวิธีใช้งานโปรแกรมฟรี!!!( โดยโปรแกรมออกแบบลายปักทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้โปรแกรมที่ทางเราเลือกเท่านั้น )*ารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 087-3350010 หรือ 087-3350017 ติดต่อ บัส ( Bus )เว็ปไซต์ของเราคือ  http://embroidery-computer.*.com