จำหน่ายคอมพิวเตอร์
กระยอเข้*/

2 ก.ค. 2550
รับประกอบคอมพิวเตอร์ตามสเป็ค รวมถึงจำหน่ายแบบสำเร็จรูปทุกยี่ห้อ ตลอดจนการซ่อมบำรุง ให้คำปรึกษาฯลฯ สนใจ ติอต่อ anantar_108@hotmail.com