ขายด่วนอินเวอร์เตอร์
choke

5 ก.ค. 2550
ขายอินเวอร์เตอร์ ยี่ห้อ fuji สภาพดี 100 เปอร์เซนต์ ขนาด 5.5 KW. ราคาเพียง
9,000.00 บาท(*ารถต่ดรองราคากันได้) โทร 081-6021826 วี