ขายเครื่องบิน F16 โฟม
hitech-bangbon
7 ก.ค. 2550
F16 Motor วางท้าย (โฟม)
มีช่องวางแบตเรียบร้อย
มี 2 ลาย ให้เลือก

สนใจดูได้ที่ www.hitechkit-bangbon.com

028993416