หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
Foundation for Rural Youth (FRY)

 
ติดต่อ : 59/118 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ : 02-416-8073-4
โทรสาร : 02-894-2819

อีเมลล์ : fry@fry1985.org
เว็บไซต์
: http://www.fry1985.org

แนะนำมูลนิธิ :

มยช.เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเพื่อเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส ด้วยวิธีการที่หลากหลาย แน่นอนว่าปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์นี่ท้าทายมากในสังคม โดยเฉพาะการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานเยาวชนคนหนุ่มสาว เช่นเดียวกับปัญหาแรงงานต่างด้าวในชุมชนย่านบางบอน บางขุนเทียน ปัญหาการรู้เท่าทันเรื่องเพศศึกษาของกลุ่มเยาวชนชนบท ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กในชุมชนชนบท ปัญหากาค้ามนุษย์ในรูปแบบต่างๆ และผู้ที่ตกเป็นเหยื่อคือเด็กและผู้หญิงชนบท ฯลฯ ปัญหาต่าง ๆ เหล้านี้ล้วนส่งผลกระทบและกระหน่ำต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขา ศูนย์ปฏิบัติงานของ มยช.ที่ จ.ร้อยเอ็ดมีเป้าหมายการทำงานเพื่อลดปัญหาต่าง ๆ ที่กล่าวถึง ในขณะเดียวกันภาพการทำงานของ ศูนย์ปฏิบัติงานของ มยช.ที่บางบอนในประเด็นเอดส์นั้น เราทำงานในโครงการแรงงานอพยพสยบเอดส์มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2538 นับเป็น NGO กลุ่มแรก ๆ ที่ได้รับการสนุบสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่มีนโยบายให้งบประมาณกับ NGO อย่างชัดเจน ขณะนี้ ปี 2548 เรายังทำงานโครงการแรงงานอพยพสยบเอดส์ และโครงการที่ต่อเนื่องระยะยาวได้แก่ โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในสถานประกอบการขนาดเล็ก (โรงงานห้องแถวและร้านคาราโอเกะ) จำนวน 80 สถานประกอบการ "ภาพใหม่ ๆ" ของ มยช.คือการเป็น NGO ด้านเอดส์คงไม่น่าจะใช่ ที่ ( ศยพ. บางบอน) โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนพลัดถิ่นที่มุ่งเน้นทักษะชีวิตและทักษะต่าง ๆ เพื่อยกระดับตัวเองทั้งในแง่ของการศึกษาและอาชีพก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ :

1. ช่วยเหลือ แนะนำ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนชนบทที่ด้อยโอกาส
2. ส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ ทักษะอาชีพต่าง ๆ แก่เด็กและเยาวชนชนบท
3. ศึกษาปัญหาและข้อเท็จจริงที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนชนบทและนำเสนอปัญหาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมมูลนิธิ :

ศูนย์เยาวชนพลัดถิ่น(ศยพ.บางบอน)
1. กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง
2. กิจกรรมฝึกเย็บจักรอุตสาหกรรม
3. กิจกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
4. กิจกรรมบ้านพักแรงงานหญิง
5. กิจกรรมฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
6. กิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เยาวชนพลัดถิ่น
7. กิจกรรมแรงงานอพยพสยบเอดส์
8. กิจกรรมให้ศึกษาสุขภาพทางเพศกับเยาวชนชนบท
9. โครงการป้องกันการแพร่โรคระบาดของโรคเอดส์ในสถานประกอบการขนาดเล็ก

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเด็ก เยาวชนและสตรี (ศสพ.ร้อยเอ็ด)
1. กิจกรรมศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
2. โครงการวัยใสเข้าใจเพศสัมพันธ์
3. โครงการฟื้นฟูป่าชุมชนเพื่อแผ่นดินทุ่งกุลาร้องไห้

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap