หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิกระจกเงา

มูลนิธิกระจกเงา
The Mirror Art Foundation

ติดต่อ : 106 หมู่ 1 บ้านห้วยขม ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 053-737-412
โทรสาร : 053-737-412 ต่อ 22

อีเมลล์ : jaded@bannok.com
เว็บไซต์
: http://www.bannok.com

แนะนำมูลนิธิ :

วิสัยทัศน์ต่อสังคม-- "เราอยากเห็นสังคมมีส่วนร่วม มีสติและใช้ปัญญาในการป้องกันแก้ไขปัญหา
และพัฒนาสังคม เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งและมีความสุข"

วิสัยทัศน์ต่อองค์กร--"เราอยากเห็นกระจกเงาเป็นสถาบันบ่มเพาะนักกิจกรรมที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมเพื่อพัฒนาสังคม"

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมอุดมคติคนหนุ่มสาว ให้เป็นคนมีจิตใจอาสาสมัครในการรับใช้สังคม
2. เพื่อทำการศึกษา วิจัย และพัฒนา นวัตกรรมทางสังคม
3. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่น มีการรวมกลุ่มในการพัฒนาและแก้/ขปัญหาของชุมชนด้วยตนเองได้อย่างเข้มแข็ง
4. เพื่อส่งเสริมสังคม ชุมชน มีสุขภาวะที่ดี
5. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาสังคม
6. เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
7. เพื่อส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
8. เพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. เพื่อส่งเสริมการดำรงอยู่ของความหลากหลายทางวัฒนธรรม
10. เพื่อส่งเสริมและสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
11. เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
12. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap