หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิเกื้อดรุณ

มูลนิธิเกื้อดรุณ
Support the Children Foundation

ติดต่อ : 181/208 ม. 3 หมู่บ้านโชตนานิเวศน์ 2 ซ.6 ถ.โพธาราม ต. ช้างเผือก อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 5
โทรศัพท์ : 0-5340-8424
โทรสาร : 0-5340-8425

อีเมลล์ : vvithaya@med.cmu.ac.th
เว็บไซต์
: http://www.support-the-children.org

แนะนำมูลนิธิ :

เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสงเคราะห์เลี้ยงดูเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอดส์หรือเป็นโรคเอดส์ให้ได้รับความอบอุ่นเพื่อทดแทนการถูกบิดามารดาทอดทิ้งอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งช่วยเหลือบิดามารดาของเด็กที่ติดเชื้อให้สามารถเลี้ยงดูเด็กได้ด้วยตนเอง รวมถึงสนับสนุนหรือดำเนินการค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับการติดเชื้อเอดส์ในเด็ก

วัตถุประสงค์ :

1. สงเคราะห์และหรือเลี้ยงดูเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอดส์ หรือเป็นเอดส์ตามความสามารถ
2. ช่วยเหลือบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็กที่ติดเชื้อเอดส์ หรือเป็นเอดส์ให้สามารถเลี้ยงดูเด็กด้วยตนเองได้
3. เป็นตัวอย่างในการเลี้ยงดูเด็กที่ติดเชื้อเอดส์หรือเป็นเอดส์อย่างถูกต้อง
4. สนับสนุนหรือดพเนินการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการติดเชื้อเอดส์ในเด็ก
5. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

กิจกรรมมูลนิธิ :

1. เลี้ยงดูเด็กกำพร้าที่เป็นเอดส์แบบครอบครัว
2. งานสงเคราะห์บุตรผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว
3. งานส่งเสริมการวมกลุ่มสมาชิก
4. งานส่งเสริมอาชีพบิดา มารดา ผู้ปกครองของด็กในโครงการ
5. ด้านจิตวิทยาโดยการทำกบุ่มสัมพันธ์เพื่อหนุนเสริมจิตใจของผู้ปกครองและเด็ก
6. กิจกรรมในชุมชน
7. งานด้านการป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์และงานวิชาการอื่นๆ

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap