หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิเกื้อฝันเด็ก

มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก
Child"s Dream

 

 
ติดต่อ : 1 ซอย 1 ถ. หมื่นด้ามพร้าคต ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 0-5321-4718
โทรสาร : 0-5321-4718

อีเมลล์ :
เว็บไซต์
: http://www.childsdream.org

แนะนำมูลนิธิ :

"ดำรงอยู่ได้ด้วยสิ่งที่เราได้มา ดำเนินชีวิตอยู่ได้โดยการแบ่งปัน"

Winston Churchill เราหยิบยกคำพูดคำนี้ขึ้นมาเพราะเป็นคำพูดที่สะท้อนให้เห็นปีที่ผ่านมาของพวกเรา
มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก ก่อตั้งขึ้นมาเป็ฯเวลาพอสมควรเพื่อที่จะสร้งอนาคตที่ดี ให้กับเด็กด้อยโอกาส จำนวนมากเราได้เข้าใจว่า การเสียสละ ความสะดวกสบายเพื่อทำฝันบางอย่างให้กลายเป็นจริง เป็นเรื่องที่เสี่ยงอย่างยิ่งและ การที่จะหาบางอย่าง เป็นสิ่งทดแทนนั้นก็เป็นเรื่องยากเช่นกัน การจดจำ รอยยิ้ม จากเด็กเหล่านั้นสิ่งที่มีค่ามากกว่าพอที่จะลบเลือน ความรู้สึกไม่มั่นใจความวิตกกังวลที่เราได้ประสบตอนเริ่มแรก
สถานการณ์กลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง (MekongSub-Region:MSR) เป็นกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งต้องเผชิญกับ ปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น ปัญหาตลาดมือของประเทศด้อยพัฒนา (พม่า ลาวและกัมพูชา) ซึ่งมีความแตกต่าง กับสภาพเศรษฐกิจ ของประเทศ อีกกลุ่มหนึ่ง (จีน ไทย และเวียดนาม) ที่มีกรร่วมทุน และลงทุน จากต่างประเทศ ประกอบกับปัญหา การคอรัปชั่นในแต่ละประเทศการบังคับโยกย้ายถิ่นในพม่าสถานการณ์ของชนเผ่าและชนกบุ่มน้อยต่างๆ ปัญหายาเสพติด และปัญหาอื่นๆ อีกมากมายที่เงินสามารถซื้อได้
กลุ่มประเทศเหล่านี้ยังเป็นศูนย์รวมของปัญหาการค้ามนุษย์ การลักลอบค้าประวณีเด็ก และการแพร่กระจายของโรคเอดส์
เด็กหลายคน ที่พ่อแม่เสียชีวิต จากสงครามต้อกลายเป็นเด็กกำพร้าบางคนพ่อแม่ถูกจับเข้าคุกในข้อหาค้ายาเสพติด เด็กที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเผ่าชนและกลุ่มน้อย ไม่มีสถานภาพ ทางกฏหมาย ไม่รู้ว่าตัวเเองมาจากไหน สัญชาติ เชื้อชาติอะไร และที่สำคัญไม่มีแม้กระทั่งสิทธิการดำเนินชีวิตในสังคม

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมและจัดหาโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษาที่มีมาตฐานเพื่อให้โอกาสในการประกอบอาชีพที่มั่นคง
2. เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านความเป็นอยู่และสุขภาพแก่เด็กและเยาวชน
3. เพื่อช่วยให้เด็กตื่นตัวและระวังอันตรายจากการลักลอบค้าสิ่งผิดกฏหมายของสมาชิกในครอบครัวและชุมชนรวมถึงการส่งเสริม สนับสนุนให้ตระหนักถึง สิทธิ ศักดิ์ศรีและคุณค่าของตนเอง
4. เพื่อให้การช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กกำพร้า ขัดสน ด้อยโอกาส และเด็กที่อพยพ เร่ร่อนให้มีโอกาสและอนาคตที่ดี
5. เพื่อส่งเสริมและสร้างเด็กให้มีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกส่งเสริมให้เด็กรู้จักคุณค่าและภูมิใจในเกียรติของตนเองปลูกฝังทัศนคติที่ดีแก่สังคม

กิจกรรมมูลนิธิ :

การให้ความช่วยเหลือ
มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก ให้การสนับสนุน โครงการที่ให้ความช่วยเหลือเด็กโดยไม่จำกัด เชื้อชาติ เผ่าพันธ์ ศาสนา และสีผิดช่วยเหลือ โดยไม่มีพรมแดน ซึ่งเป็นเส้นที่ถูกกำหนดขึ้นโดยผู้ใหญ่
เน้นการสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยสี่ คือ ที่อยู่อาศัย โดยการสร้างทิ่งปลูกสร้างต่างๆ เช่น อาคารเรียน หอพักเด็ก ห้องน้ำ ระบบน้ำระบบไฟฟ้า ในถิ่นทุรกันดาร และในขณะเดียวกัน ก็ยังสนับสุนเครื่องอุปโภคที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตเช่น เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค รวมถึงอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียนต่างๆ สำหรับเด็กและโรงเรียนที่ขาดแคลน

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap