หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
PROSTHESES FOUNDATION

 
 
ติดต่อ : อาคารหน่วยเครื่องช่วยคนพิการ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50
โทรศัพท์ : 053 - 219250-1
โทรสาร : -

อีเมลล์ :
เว็บไซต์
: http://www.rehabmed.or.th/pros/contact.html

แนะนำมูลนิธิ :

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราราชนนี เป็นมูลนิธิที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้น เมื่อทรงทราบว่า ร.ศ.น.พ. เทอดชัย ชีวะเกตุ ประดิษฐ์ขาเทียมใต้เข่าจากขยะพลาสติกประเภท Polystyrene ในราคาต้นทุนที่ต่ำมากคือ 700 บาท โดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้มูลนิธินี้ ทำขาเทียมให้ผู้พิการที่ยากไร้ด้อยโอกาส ไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา โดยไม่คิดมูลค่า มูลนิธิได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2535

วัตถุประสงค์ :

1. จัดทำขาเทียมให้แก่ผู้ป่วยยากจนทุกเชื้อชาติ ศาสนา โดยไม่คิดมูลค่า
2. ผลิตชิ้นส่วนขาเทียมให้แก่หน่วยงานที่สามารถทำขาเทียมดังกล่าวได้ เพื่อหน่วยงานนั้นจะทำขาเทียมให้ผู้ป่วยโดยไม่คิดมูลค่า
3. จัดหาอุปกรณ์เพิ่มเพื่อให้ผู้ที่ใส่ขาเทียมแล้ว มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถประกอบอาชีพได้
4. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ช่างขาเทียมปฏิบัติงานตามโรงพยาบาลต่างๆ ที่สามารถทำขาเทียมตามแบบของมูลนิธิฯ
5. ค้นคว้า วิจัย พัฒนาคุณภาพของขาเทียมตามแบบของมูลนิธิฯ


6. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

กิจกรรมมูลนิธิ :

การให้บริการ เพื่อให้ผู้พิการที่ด้อยโอกาสและยากจน ซึ่งโดยมากเป็นเกษตรกรในท้องถิ่นภูมิภาคและชนบท ได้รับบริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง จึงได้จัดหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ออกไปให้บริการทำขาเทียมยังท้องถิ่นต่าง ๆ จำนวน 61 ครั้ง ใน 48 จังหวัด ทำขาเทียมให้ผู้พิการแล้วประมาณ 10,000 ขา นอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมขาเทียมที่ผู้พิการมีอยู่ให้ใช้การได้ดี 1,327 ขา เนื่องจากผู้พิการที่เป็นเกษตรกรส่วนหนึ่งยังมีร่างกายแข็งแรง และยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่ จึงได้ประดิษฐ์ขาเทียมสำหรับเกษตรกร สำหรับทำงานได้ดีทั้งงานในสวนและไร่นามอบให้ต่างหากเป็นพิเศษ นอกเหนือจากขาเทียมสวยงามเหมือนของจริง

การประดิษฐ์คิดค้นและผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์การทำขาเทียม เพื่อให้ได้ขาเทียมที่ใช้การได้ดี ทนทานต่อสภาพภูมิประเทศในเขตร้อนชื้น และเหมาะสมกับวัฒนธรรมประเพณี โดยใช้วัสดุในประเทศทั้งหมด รวมทั้งสามารถให้การบริการได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง จึงได้ประดิษฐ์คิดค้นกรรมวิธีและพัฒนาการทำขาเทียม ชิ้นส่วนขาเทียม เครื่องมือและอุปกรณ์การทำขาเทียมขึ้น ทำให้สามารถทำขาเทียมใต้เข่าที่สวมใส่ กระชับกับตอขาโดยปราศจากการกดที่จะก่อให้เกิดความเจ็บปวดและ มีแนวที่ถูกต้องให้เสร็จในเวลา 1 วัน และขาเทียมเหนือเข่าด้วยเบ้า ischial containment socket (ICS) ให้เสร็จในเวลา 3 วัน

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap