หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Thai Rice Foundation under Roal Patronage

 
 
 
ติดต่อ : เลขที่ 6 สุขุมวิท 12 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2229-5196-7,0-2229-4772,0-2-635-
โทรสาร : 0-2229-5197

อีเมลล์ : ricefoundthailand@thairice.in.th
เว็บไซต์
: http://www.thairice.org

แนะนำมูลนิธิ :

ประชากรไทยกว่าร้อยละ 60 เป็นเกษตรกร ส่วนใหญ่ปลูกข้าวเป็นพืชหลัก ประเทศไทยส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก กว่า 7 ล้านตันต่อปี ข้าวไทยสร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ทำรายได้ให้แก่ประเทศเป็นจำนวนมากทุกปี ข้าวจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ช่วยกอบกู้และพยุงเศรษฐกิจของประเทศในช่วงวิกฤต

แต่เนื่องจากงานพัฒนาอนาคตข้าวและชาวนามีขอบเขตกว้างขวาง องค์กรใดองค์กรหนึ่งย่อมไม่สามารถทำได้เพียงลำพัง จึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การนานาชาติ อาศัยกลไกการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ มีเงินทุนสนับสนุนที่พอเพียงสำหรับงานวิจัยและงานฝึกอบรมต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงถือกำเนิดขึ้น.

วัตถุประสงค์ :

รักษามรดกวัฒนธรรมข้าวไทย
เผยแพร่ความรู้ในเรื่องข้าว
สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาในเรื่องข้าว
สนับสนุนนโยบายที่ก่อให้เกิดความคล่องตัวในวงการข้าวไทย

กิจกรรมมูลนิธิ :

บทบาทหลักของมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คือ การจัดกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยประสานความร่วมมืออย่างจริงจังกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งองค์กรรัฐบาล องค์กรเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรนานาชาติ

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap