หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิเข้าถึงเอดส์

มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
AID ACCESS FOUNDATION

 
 
 
ติดต่อ : 48/282 ถนน รามคำแหง แขวง สะพานสูง เขต สะพานสูง กรุงเทพ ฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-372-2113-4
โทรสาร : 02-372-2116

อีเมลล์ : acceess@aidsaccess.com
เว็บไซต์
: http://www.aidsaccess.com

แนะนำมูลนิธิ :

มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ เริ่มเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการแก้ปัญหาเอดส์ของสังคมไทยตั้งแต่ พ.ศ.2534 ในฐานะ "โครงการเข้าถึงเอดส์" โดยเป็นการรวมตัวของกลุ่มคนทำงานพัฒนาสังคมที่ตระหนักว่าเอดส์ไม่ใช่ปัญหาสาธารณสุข หากคือปัญหาสังคมที่เป็นผลพวงมาจากความไม่เท่าเทียมของหญิงชาย ช่องว่างที่ถ่างออกของเมือง และชนบท และความสัมพันธ์อันหละหลวมของผู้คนในสังคม ชุมชน และครอบครัว

โดยดำเนินงานบนพื้นฐานปรัชญาความเชื่อที่ว่า
1. บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีมชนมีศักยภาพในการป้องกันเอดส์หากได้รับข้อมูล ความเข้าใจ และบริการสนับสนุนต่างๆ อย่างเพียงพอ
2. ผู้มีเชื้อเอชไอวีและครอบครัว จะต้องได้รับการส่งเสริมให้ดำเนินชีวิตต่อไปในชุมชนของตนอย่างปกติสุข โดยได้รับความเข้าใจและการยอมรับจากสังคม

วัตถุประสงค์ :

1. ส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในครอบครัว ชุมชนและสังคม
2. ส่งเสริมสวัสดิภาพทางกายและใจของผู้ที่มีเชื้อเอดส์
3. ส่งเสริมการยอบรับและเคารพสิทธิของผู้มีติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

กิจกรรมมูลนิธิ :

แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ
1. บริการช่วยเหลือผู้มีเชื้อเอชไอวีและครอบครัว ประกอบด้วย บริการปรึกษา (Counselling) ที่สำนักงานและทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0-2372-2222 เวลา 15.00 - 20.00 น. ทุกวัน

บริการคลินิกสุขภาพโดยให้การดูแลสุขภาพ, การรักษาโรค และอาการแทรกซ้อนเบื้องต้น และแนะนำหรือส่งต่อในกรณีที่มีอาการมาก ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากโรงพยาบาล

บริการดูแลรักษาที่บ้านเพื่อคลี่คลายปัญหาความเจ็บป่วยของผู้ป่วยเอดส์ และส่งเสริมให้ครอบครัวสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยได้เองอย่างต่อเนื่อง

การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้มีเชื้อเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ และครอบครัวตามความเหมาะสมกับสภาพปัญหา

2. การให้การศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องเอดส์กับประชาชนกลุ่มต่างๆ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษาในชุมชนต่างๆ การผลิตสื่อรูปแบบต่างๆ เช่น นิทรรศการ ภาพถ่ายผู้ติดเชื้อ "คือเรา" หนังสือ "คือความเข้าใจ" คู่มือเอดส์ "รู้จัก..รักษาได้" รายการวิทยุเรื่องเพศ รายการวิทยุเพื่อผู้ติดเชื้อเอดส์ และครอบครัว

3. การจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านเอดส์
จัดอบรมทั้งในด้านวิชาการ ทัศนคติ และทักษะที่จะช่วยให้เข้าใจต่อรากฐานปัญหาเอดส์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐ และเอกชน และกลุ่มเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี สามารถดำเนินงานเอดส์ได้อย่างมีทิศทาง และสอดคล้องกับสภาพปัญหา

4. การผลักดันในเชิงนโยบายด้านสังคมที่มีผลต่อการแก้ไขปัญหาเอดส์
การร่วมมือกับเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผลักดันให้เกิดระบบบริการรักษาเอดส์ เช่น ระบบการเข้าถึงยาต้านไวรัส ระบบการให้ยาป้องกันและรักษาโรคฉวยโอกาส ฯลฯ
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพของรัฐในทุกระดับ โดยการพัฒนารูปแบบการให้บริการรักษาเอดส์ในโรงพยาบาลชุมชน และนำเสนอบทเรียนเพื่อให้เกิดการขยายผลในพื้นที่อื่นๆ
การผลักดันให้พรรคการเมืองมีนโยบายและทิศทางการแก้ไขปัญหาเอดส์

5. การจัดกิจกรรมระดมทุน
เพื่อสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิในการแก้ไขปัญหาเอดส์ในรูปแบบต่างๆ

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap