หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย

มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย
The Wild Animal Rescue Foundation of Thailand

 
ติดต่อ : 65/1 ชั้น 3 อาคารปรีดีพนมยงค์ ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-9515
โทรสาร : 0-2712-9778

อีเมลล์ : war@warthai.org
เว็บไซต์
: http://www.warthai.org/

แนะนำมูลนิธิ :

มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย ( The Wild Animal Rescue Foundation of Thailand ) เป็นองค์กรสาธารณกุศล ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการช่วยเชีวิตสัตว์ป่าในประเทศไทยให้รอดพ้นจากการถูกทารุณ รวมถึงสัตว์ป่าที่บาดเจ็บ และพิการ ทั้งยังช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 โดยเริ่มต้นจากการจัดตั้งเป็น ศูนย์พิทักษ์สัตว์ป่า ซึ่งได้รับคำ แนะนำและการช่วยเหลือจากสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่า และอาสาสมัครจากทั่วโลก และได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในฐานะ มูลนิธิ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2535 ในนาม มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย และได้รับอนุญาตให้เป็นนิติบุคคล ตามกฎหมาย ดำเนินกิจกรรมทางด้านการช่วยชีวิตสัตว์ป่า และช่วยเหลือหน่วยงานราชการโดยเฉพาะกรมป่าไม้มาตลอด

งานหลักของมูลนิธิฯ

สัตว์ป่าที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ส่วนใหญ่เคยถูกเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงมาก่อน เช่นชะนี ลิง หมี เสือ โดยนำมาเลี้ยง ตั้งแต่เป็นลูกอ่อน แต่เมื่อสัตว์เหล่านี้โตขึ้น และมีสัญชาติญาณสัตว์ป่าที่ค่อนข้างก้าวร้าวดุร้าย เจ้าของก็เริ่มไม่ต้องการที่จะเลี้ยงไว้ จึงละทิ้งและไม่ดูแล พยายามหาทางที่จะนำไปปล่อยหรือขายต่อ และท้ายที่สุด ก็จะถูกส่งกลับไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือสวนสัตว์แห่งใดแห่งหนึ่ง

จุดประสงค์ของมูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย คือ การส่งสัตว์เหล่านี้กลับคืนสู่ธรรมชาติ แต่ก่อนที่จะส่งกลับไป สัตว์ป่าเหล่านี้ต้องผ่านกระบวนการปรับตัวก่อน เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้เองในสภาพธรรมชาติ โดยเฉพาะสัตว์บางชนิด เช่น ชะนีที่ถูกเลี้ยงดูอยู่กับมนุษย์มาตลอด จะไม่สามารถหาอาหารได้เองตามธรรมชาติ และการกลับไปอยู่รวมกันในป่าก็ทำได้ยาก เพราะชะนีมีลักษณะเป็นสัตว์ที่อยู่กันเป็นครอบครัว สัตว์ป่าชนิดอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกัน สัตว์ป่าตัวใดที่ไม่สามารถส่งกลับคืนสู่ป่าได้ ก็จำเป็นจะต้องส่งต่อไปให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต่อไป

วัตถุประสงค์ :

วัตถุประสงค์และกิจกรรมของมูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย

1. รณรงค์ ต่อต้านและป้องกันการล่าสัตว์ป่าและการทารุนสัตว์

2. ช่วยเหลือสัตว์ป่าทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ป่าที่พิการหรือถูกทารุน ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ให้มามีชีวิตใกล้เคียงกับธรรมชาติในศูนย์ของมูลนิธิฯ

3. จัดหาความช่วยเหลือและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในประต่างประเทศเพื่อ

ฝึกสัตว์ป่ารวมทั้งลูกสัตว์ป่าให้ช่วยเหลือตัวเองได้ จนสามารถกลับไปใช้ชีวิตในป่าได้ดังเดิม
อบรมและให้ความรู้แกประชาชนและผู้สนใจในงานช่วยเหลือ หรืออนุรักษ์สัตว์ป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนในท้องถิ่น
4. ส่งเสริมการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติและระบบนิเวศ ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตสัตว์ป่าในอนาคต

5. ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยราชการ หรืองค์กรอื่นใดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกี่ยวกับการช่วยเหลือ หรืออนุรักษ์สัตว์ป่าและคุ้มครองสัตว์อื่น ๆ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกดังกล่าวให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

6. ดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อาธารณะประโยชน์

กิจกรรมมูลนิธิ :

โครงการคืนชะนีสู่ป่า จ.ภูเก็ต
โครงการคืนชะนีสู่ป่า ภูเก็ต เป็นโครงการที่สำคัญของมูลนิธิฯ รู้จักกันในนามของ GRP – The Gibbon Rehabilitation Project ตั้งอยู่บริเวณน้ำตกบางแป อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา วิจัยและดำเนินการช่วยเหลือชะนี รวมทั้งสัตว์ป่าอื่นๆ ให้สามารถกลับคืนสู่ธรรมชาติให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ ยังมีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนท้องถิ่นและผู้สนใจเข้าชม เกี่ยวกับการคุ้มครองชะนีที่อาศัยอยู่ในบริเวณโครงการ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับชะนีให้แก่นักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมโครงการด้วย ซึ่งในปัจจุบันนี้มีชะนีอยู่ในการดูแลของโครงการกว่า 70 ตัวโครงการคลินิคสัตว์ป่าเคลื่อนที่
โครงการคลินิคสัตว์ป่าเคลื่อนที่ (Mobile Animal Clinic) จัดตั้งขึ้นเพื่อการช่วยเหลือชีวิตสัตว์ป่าในประเทศไทย เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะประสานงานกับกรมป่าไม้ กรมตำรวจ และประชาชนทั่วไป ให้การช่วยเหลือชีวิตสัตว์ป่าและทำ การรักษาพยาบาลสัตว์ป่าที่บาดเจ็บโดยทีมสัตวแพทย์และอาสาสมัคร โดยจะมีเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ประจำพร้อมในหน่วยรถเคลื่อนที่ ซึ่งนอกจากจะใช้ในการรักษาพยาบาลแล้ว ยังสามารถเป็นสื่อเคลื่อนที่ในการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับสัตว์ป่าตาม สถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ อีกด้วยศูนย์ช่วยชีวิตและศึกษาเพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่า จ.ระนอง
ตั้งอยู่ที่บ้านทะเลนอก ตำบลกำพวน กิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นมาเป็นศูนย์ศึกษาและ รวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์ป่า ซึ่งจะเป็นสถานที่ในการดูแลและรักษาสัตว์ป่าภายในโครงการของมูลนิธิฯ และช่วยปลูกฝังเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่า เพื่อป้องกันมิให้มีการลักลอบซื้อขาย เข่นฆ่า ล่า หรือทำการเลี้ยงสัตว์ป่าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

ขณะนี้มีสัตว์ป่าต่างๆที่ได้ทำการช่วยเหลือมาอยู่ในโครงการประมาณ 80 ตัว ได้แก่ ชะนี ลิงแสม ลิงกัง นางอาย นกเงือก อีเห็นและอื่นๆศูนย์ช่วยชีวิตและศึกษาเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า จ.ลพบุรี
จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์สำหรับการช่วยชีวิตสัตว์ป่า ไม่ว่าจะเป็นในเขตพื้นที่ใดๆ โดยเฉพาะจังหวัดลพบุรีและเขตภาคกลางตอนบน รวมทั้งเป็นศูนย์ศึกษาและรวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์ป่า ขณะนี้ได้จัดสร้างโครงการโรงพยาบาลลิง แห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งจะทำการดูแลลิงลพบุรีที่บาดเจ็บ เจ็บป่วย

โครงการเผยแพร่ความรู้สู่เยาวชน
เป็นโครงการเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์ป่า ตลอดจนการจัดการขั้นพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพื่อปลุกจิตสำนึกเยาวชนตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ให้ตระหนักถึงคุณค่าของสัตว์ป่า ตลอดจนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะตามมาจากการล่า ซื้อขาย กักขัง ตลอดจนการทารุณกรรมสัตว์ป่าที่ยังเกิดขึ้นในปัจจุบันโครงการค่ายธรรมชาติอบรมผู้นำเยาวชนช่วยชีวิตสัตว์ป่า

เป็นโครงการที่กำลังจะจัดตั้งขึ้นมาเพื่อฝึกให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของระบบนิเวศน์ ทั้งในเรื่องของป่าไม้ และ สัตว์ป่า ให้เยาวชนได้สัมผัสกับพื้นที่ธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ตลอดจนเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเยาวชนกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นการฝึกเยาวชนให้สามารถใช้ชีวิตกลางแจ้งและประกอบ กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ธรรมชาติร่วมกัน โดยมีพี่เลี้ยงและวิทยากรคอยดูแลและให้ข้อมูลอย่างใกล้ชิดปัจจุบันนี้ โครงการต่างๆของมูลนิธิฯได้ดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง และยังต้องการการสนับสนุนเงินทุนจากท่านผู้มีจิตศรัทธาอยู่อีกมาก โดยท่านสามารถบริจาคเงินผ่านทางธนาคารกสิกรไทย ในนาม” มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย” สาขาบางกะปิ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 096-2-10048-1 พร้อมกับส่งเอกสารการโอนเงิน (Pay in Slip) โดยแฟ็กซ์มายังหมายเลข 0-2712-9778 พร้อมระบุชื่อและที่อยู่ของผู้บริจาค ทางมูลนิธิฯจะดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap