หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิดวงประทีป

มูลนิธิดวงประทีป
Duang Prateep Foundation

 
ติดต่อ : 34 ล้อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-249-4880, 02-671-4045-8
โทรสาร : 02-249-5254

อีเมลล์ : dpffound@ksc.th.com
เว็บไซต์
: http://www.dpf.or.th

แนะนำมูลนิธิ :

ครูประทีปเริ่มให้การศึกษากับเด็กในสลัมเมื่อปี พ.ศ. 2511 โดยสอนหนังสือให้กับเด็กที่พ่อแม่ออกไป ทำงานนอกบ้าน รับค่าจ้างวันละ 1 บาท ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า "โรงเรียนวันละบาท" พ.ศ. 2521 ได้รับรางวัล แม็กไซไซ สาขาบริการชุมชน จากประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับเงินรางวัลเป็นจำนวนเงิน 20,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 402,500 บาท ครูประทีปได้นำเงินรางวัลทั้งหมดนี้มาก่อตั้ง "มูลนิธิดวงประทีป" ต่อมา พ.ศ. 2524 ครูประทีปได้รับเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นของโลก จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ได้รับรางวัลเป็นจำนวนเงิน 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 200,000 บาท ครูประทีปจึงนำเงินรางวัลจำนวน 160,000 บาท มาก่อตั้ง มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง3 ขวบ ที่พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแล หรือมี ปัญหาทางครอบครัว ส่วนเงินที่เหลือแบ่งให้บิดา มารดา คนละ 20,000 บาท ต่อมามูลนิธิฯ ได้แยกตัวมาบริหาร เองจนถึงปัจจุบัน โดยครูประทีปมีตำแหน่ง ผู้ก่อตั้ง และกรรมการเกียรติยศ

วัตถุประสงค์ :

1. ช่วยเหลือเด็กและครอบครัว
2. จัดตั้งโรงเรียนให้เด็กยากจนในชุมชนแออัด
3. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
4. ช่วยเหลือสังคม

กิจกรรมมูลนิธิ :

1. โครงการทุนการศึกษา
ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีเด็กที่ได้รับทุนการศึกษาอยู่อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมหาวิทยาลัย มีจำนวน 2,400 ทุน สงเคราะห์เฉพาะหน้ากว่า 1,000 คน

2. โครงการอนุบาลดวงประทีป
อนุบาลมูลนิธิดวงประทีปก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับ เด็กกลุ่มเสียงให้เขามีโอกาสที่จะได้ดูแลทั้งเรื่องสุขภาพ อนามัยและวางรากฐานการศึกษาที่ถูกต้อง คือให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุขเพื่อปูทางสู่ความเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป

3. โครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนคลองเตย
เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในชุมชนแออัด เพื่อเป็นการป้องกัน ลดปัญหาการเสพยาเสพติด และเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้สามารถจัดการกับสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความกดดัน ในรูปของการสนับสนุนเงินทุนและเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ

4.โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
มูลนิธิดวงประทีป และชาวชุมชนพร้อมใจกันจัดตั้งสหกรณ์ฯ มุ่งหวังที่จะแก้ปัญหาทางด้านการเงินให้แก่สมาชิก ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีสมาชิกกว่า 1,000 คน จากชุมชนแออัดกว่า 18 ชุมชนทั้ง
ในเขตคลองเตยประเวศ และหนองจอก

5. โครงการนิทานคาราวาน
นิทานคาราวานเป็นขบวนคาราวาน เล่านิทานด้วยละครหุ่นมือให้แก่เด็ก พร้อมทั้งสอดแทรกสาระบันเทิงที่มีประโยชน์ โดยสอนให้เด็กมีทักษะในการคิดรวมทั้งปลูกฝังในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีไทย อันงดงาม

6.โครงการการศึกษาพิเศษ
โครงการการศึกษาพิเศษ(เด็กบกพร่อง
ทางการได้ยิน)ขึ้นมีเป้าหมายที่จะฟื้นฟูการได้ยินและการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ให้มีความรู้ และความสามารถที่ใกล้เคียงเด็กปกติ เช่น สามารถเรียนนาฎศิลป์ไทยได้ สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้

7.โครงการศิลปะเด็ก
สอนศิลปะเด็กด้านจิตรกรรม ประติมากรรม เขียนภาพนอกสถานที่
(ART CAMP ) ช่วงเสาร์ ,อาทิตย์ หรือช่วงปิดเทอม ตามสถานที่ต่าง ๆ ผลงานของเด็ก ๆ ได้จัดพิมพ์เป็นการ์ดอวยพรปฏิทิน เพื่อจัดจำหน่ายในโอกาสต่าง ๆ

8. โครงการห้องสมุดของเล่น
โครงการห้องสมุดของเล่นเกิดขึ้นเพื่อ สร้างเสริมพัฒนาการของเด็กให้ได้ผลยิ่งขึ้น อันจะขยายผลต่อเด็กในอนาคต โดยของเล่นเด็กจะเป็นเครื่องมือ สำคัญที่จะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ทักษะและความสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ

9. โครงการอาหารกลางวันและอนุบาลชุมชน

10.โครงการศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยมูลนิธิดวงประทีป

11.โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์

12.โครงการผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อสร้างขวัญกำลังใจรวมกลุ่มผู้สูงอายุให้ช่วยเหลือกันและกันในยามเจ็บป่วย

13. โครงการนิวัฒน์สู่ชีวิตใหม่ (เยาวชนชาย) และโครงการเยาวชนหญิงสู่ชีวิตใหม่ เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเด็กและเยาวชนชายหญิงที่ถูกทำร้ายและเยาวชนโดยใช้สภาพธรรมชาติบำบัดและล้อมรักแทนรั้ว

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap