หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

 

ติดต่อ : สำนักงาน เลขที่ 29 อาคารชัยพฤกษ์ ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเ
โทรศัพท์ : 0-2281-9280
โทรสาร : 0-2281-9270

อีเมลล์ : office@tddf.or.th
เว็บไซต์
: http://www.tddf.or.th

แนะนำมูลนิธิ :

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2542 สืบเนื่องจากเมื่อครั้งที่ ประเทศไทยได้รับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันเฟสปิกเกมส์ ระหว่างวันที่ 10 - 16 มกราคม 2540 ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้รับเชิญให้เป็นประธาณคณะกรรมการจัดการแข่งขันเฟสปิกเกมส์ การจัดการแข่งขันประสบปัญหาด้านงบประมาณ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา จึงให้จัดงานการกุศลเพื่อระดมทุน และพลังน้ำใจจากคนไทยทั่วทั้งประเทศให้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริม และพัฒนาความสามารถของคนพิการไทยให้มีความเป็นเลิศในด้านกีฬาอันจะนำไปสู่โอกาสการพัฒนาศักยภาพ และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ และศักดิ์ศรี เมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลง ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้ผลักดันให้ดำเนินการก่อตั้งมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยขึ้นเพื่อให้ดำเนินงานสืบสานเจตนารมณ์ที่จะให้คนพิการไทย ได้รับการพัฒนาแบบยั่งยืน และมั่นคงตลอดไป

วัตถุประสงค์ :

1. สนับสนุนและส่งเสริมความมีโอกาสอันเท่าเทียมของคนพิการในสังคม และการเข้าไปมีส่วนร่วมของคนพิการในสังคม

2. สนับสนุนการพัฒนาคนพิการอย่างยั่งยืน ด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านการแพทย์ การศึกษา อาชีพ กีฬา นันทนาการ วัฒนธรรม และสังคม

3. ส่งเสริมงานด้านข้อมูลข่าวสาร และงานด้านวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนพิการ

4. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

กิจกรรมมูลนิธิ :

1. บริการให้คำปรึกษาแนะแนว แก่คนพิการ และผู้เกี่ยวข้องกับคนพิการ ทั้งที่สำนักงานมูลนิธิฯ ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ เยี่ยมบ้าน และบริการอื่นๆ ตามความเหมาะสม

2. บริการให้สวัสดิการแก่คนพิการ โดยให้บริการ ช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน ประสบปัญหาร้ายแรง และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของคนพิการเป็นรายบุคคล เป็นต้น

3. สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับคนพิการ โดยบริการให้ใช้ห้องประชุม สนับสนุน และร่วมกิจกรรมด้านคนพิการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริการประสานงานให้ความช่วยเหลือเรื่องคนพิการกับองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายด้านพิการ เป็นต้น

4. บริการด้านวิชาการ โดยจัดทำโครงการสัมมนา / ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาคนพิการในทุกมิติ และให้บริการข้อมูลข่าวสารเรื่องคนพิการ เป็นต้น

5. ส่งเสริมอาชีพของคนพิการ โดยสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพของคนพิการ จัดทำโครงการตลาดนัดผลิตภัณฑ์ของคนพิการ เป็นต้น

6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องคนพิการ โดยจัดทำเว็บไซต์และจดหมายข่าว เป็นต้น

7. สนับสนุนนักกีฬาคนพิการ เพื่อลงแข่งขันในกีฬาระดับชาติ เช่น เฟสปิกเกมส์ และพาราลิมปิก เป็นต้น

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap