หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิเพื่อเด็กไทยในชนบท พ.ด.ช.

มูลนิธิเพื่อเด็กไทยในชนบท พ.ด.ช.
Foundation for Rural Child Development

 
ติดต่อ : 86/22 ถ.โพธิสาร ซ.15 ม.3 บ้านโนนทัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-327-96
โทรสาร : 043-326-968

อีเมลล์ : wkirdpon@yahoo.com
เว็บไซต์
: http://www.khonkaen.m-society.go.th

แนะนำมูลนิธิ :

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทัน ก่อตั้งในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน รับระหว่าง 2-6 ขวบ ในชุมชนโนนทัน จังหวัดขอนแก่น โดยการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
สถานสงเคราะห์(บ้านเด็กหญิง) ก่อตั้งเพื่อเป็นสถานแรกรับ และฟื้นฟูจิตใจเด็ก
ให้โอกาสด้านการศึกษาพร้อมกับสร้างอาชีพเพื่อให้เด็กได้รับการยอมรับในสังคม
ทุนการศึกษาแก่เด็กทุนยังชีพแก่ผู้ยากไร้ในชุมชนด้อยโอกาส มูลนิธิฯได้จัดสรรเงินทุนให้แก่เด็กยากไร้ในชุมชนภาคอีสาน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงปริญญาตรี เพื่อเป็นค่าเล่าเรียนกว่า 200 ทุน/ ปี

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการให้ทุนยังชีพตลอดจนทุนการศึกษาแก่เด็กผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสที่ดีขึ้นในสังคม
บริหารการศึกษา โดยเชื่อมั่นว่าการฝึกอบรมแก่เด็กเป็นการปลูกฝังสิ่งที่ดีงาม
ไปตลอดชีวิตของเด็ก
ให้ความอนุเคราะห์ ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆที่สร้างเสริมอาชีพ รายได้แก่ชุมชนผู้ด้อยโอกาส
สร้างเสริม และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนผู้ด้อยโอกาสให้มีจิตสำนึก
มโนธรรมเพื่อก่อให้เกิดสังคมที่สันติสุข จัดการฝึกอาชีพระดับต่างๆของชุมชน
บริหารจัดการบ้านเด็กกำพร้า(บ้านเด็กหญิง)ให้เป็นที่พักพิงที่อบอุ่นและมีคุณภาพที่สร้างเสริมให้เด็กเหล่านั้นมีศักยภาพที่จะประกอบอาชีพเป็นสุจริตชน
พึ่งตนเองได้ตามความถนัดเพื่อเป็นการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
ตามแนวทางพระราชดำริ “ เศรษฐกิจพอเพียง”
กิจกรรมหรือโครงการหน่วยงาน

กิจกรรมมูลนิธิ :


กลุ่มเป้าหมาย

เด็ก
เยาวชน
ผู้ถูกละเมิดทางเพศ
ประเด็นในการช่วยเหลือ

การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพ การทำงานและการมีรายได้
ที่อยู่อาศัย
รับบริจาคเงิน

รับบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap