หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapเครือข่ายเตือนภัย

เครือข่ายเตือนภัย
open care

ติดต่อ : บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 1768 อาคารไทยซัมมิท ชั้น 12 ถ.เพชรบุรีตัดให
โทรศัพท์ : 02 -25 7-7112
โทรสาร : 02-25 7-7070

อีเมลล์ : info@opencare.org
เว็บไซต์
: http://www.opencare.org

แนะนำมูลนิธิ :

จากเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ได้สร้างความสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้ในพื้นที่กว่า 13 ประเทศแถบมหาสมุทรอินเดีย รวมทั้งพื้นที่ 6 จังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย อันเป็นผลเนื่องจากการแจ้งเตือนล่วงหน้าและการประสานงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้คนกลุ่มหนึ่งร่วมมือกันเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายที่มีชื่อว่า OpenCARE (Open Exchange for Collaborative Activities in Response to Emergencies) ซึ่งทำหน้าที่เป็นโครงข่ายรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลแจ้งเตือนภัยพิบัติจากหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่ระดับประเทศไปจนถึงระดับประชาชน

OpenCARE เป็นเครือข่ายที่ไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก นับเป็นเครือข่ายที่มีประโยชน์ต่อภาพรวมในด้านสังคมและเศรษฐกิจในการป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ในการผลักดันเครือข่ายOpenCARE สู่ระดับโลกจนได้รับการยอมรับในเวทีโลกอย่างกว้างขวาง และจะเป็นเครือข่ายการสื่อสารที่จะเป็นประโยชน์ระดับโลกได้ในอนาคต

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อดำเนินการทำวิจัยและจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเชื่อมโยง Plug-in ระหว่างหน่วยงานที่ใช้งานกับเครือข่าย OpenCARE

2. เพื่อดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณภัย

3. จัดตั้งหน่วยงาน OpenCARE เพื่อดูแลระบบการเชื่อมโยงข้อมูลในระยะยาว

4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และผลักดันเครือข่าย OpenCARE สู่ระดับสากล

กิจกรรมมูลนิธิ :

เป้าหมายของเครือข่าย OpenCARE


สร้างเครือข่าย OpenCARE ซึ่งประกอบด้วยระบบการจัดการต่างๆ เช่น Server ระบบการเชื่อมโยงแบบ Plugin และช่องทางการเชื่อมโยงในเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


ดำเนินการขยายผลการใช้งานของระบบเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชนทั้งในและต่างประเทศ โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ นำเสนอ สาธิต และชักชวนให้เข้าร่วมระบบการเชื่อมโยงทั้งในรูปของการใช้ Plug-in หรือช่องทางอื่นๆ ในการเชื่อมโยงเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการนี้


แผนการดำเนินตามเป้าหมายดังกล่าวต้องอยู่ในพื้นฐานของระบบ Open Source ซึ่งไม่ผูกติดกับระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นการค้าใดๆ


สร้างแนวทางขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับผลประโยชน์จากการทำงานของโครงการ OpenCARE เพื่อให้โครงการนี้ดำเนินต่อไปได้ในระยะยาว
ประโยชน์ที่จะได้รับจากเครือข่าย OpenCARE
เหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมปี 2547 ก่อให้เกิดความสูญเสียมากมายมหาศาล ส่งผลให้ผู้คนกว่าหมื่นครัวเรือนต้องไร้ที่อยู่อาศัย จำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่า 100,000 คน รวมไปถึงจำนวนผู้สูญหายอีกนับพันคน อันเป็นผลมาจากการขาดการประสานงานด้านข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และขาดการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า


OpenCARE จึงเป็นเครือข่ายที่จะเข้ามาทำหน้าที่ช่วยเหลือในการประสานและ แจ้งเตือนในกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งมีประโยชน์อย่างมหาศาลในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านสังคม
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนอกจากจะสร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสังคมอีกด้วย จากเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 13 ประเทศแถบมหาสมุทรอินเดียได้ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับความสูญเสียจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูทางจิตใจอย่างมาก รวมไปถึงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา การประกอบอาชีพเพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัว สุขอนามัยของผู้ประสบภัย เป็นต้น ดังนั้น หากมีการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้แก่ประชาชน รวมทั้งมีการประสานงานทีมีประสิทธิภาพก็จะสามารถลดความสูญเสียต่างและปัญหาทางสังคมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้

ด้านเศรษฐกิจ
นอกจากการแจ้งเตือนภัยทางธรรมชาติแล้ว OpenCARE ยังเป็นเครือข่ายที่สามารถแจ้งเตือนภัยพิบัติทางด้านเศรษฐกิจการเงินได้อีกด้วย โดยทำการขยายเครือข่ายการเชื่อมโยงและ Plugins ไปยังหน่วยงานด้านธุรกิจการเงินและการลงทุน รวมทั้งหน่วยงานที่เฝ้าจับตาเครือข่ายการค้าการลงทุนของประเทศ ไม่ว่าเป็นธนาคารพาณิชย์ ธนาคารของรัฐรวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งจะทำให้การวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้าสามารถดำเนินผลได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งยังสามารถแจ้งเตือนความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการแจ้งเตือนภัยพิบัติในรูปแบบอื่นๆ ได้เช่นกัน

ด้านสิ่งแวดล้อม
ระบบ OpenCARE เป็นระบบที่จะเชื่อมต่อข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ด้วยกัน และนำข้อมูลที่มีรูปแบบหลากหลายและกระจัดกระจายเหล่านั้นให้มาอยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้งานได้ และกระจายไปยังหน่วยงานบรรเทาทุกข์ หน่วยงานเตือนภัย NGO และอาสาสมัครต่างๆ เพื่อให้การเตือนภัยสามารถส่งตรงไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็วที่สุด ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายในด้านชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมหาศาล

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap