หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapบ้านอุ่นรัก

บ้านอุ่นรัก
Baan Unrak

 
ติดต่อ : บ้านอุ่นรัก 99/1 หมู่ 1, ต.หนองลู อ.สังขละบุรี, จ.กาญจนบุรี ประเทศไทย 71240
โทรศัพท์ : (034) 595428, 089 - 09-9362426
โทรสาร : : 034-595428

อีเมลล์ : baanunrak@gmail.com
เว็บไซต์
: http://www.geocities.com/baanunrak/thai/main.html#aboutus

แนะนำมูลนิธิ :

บ้านอุ่นรัก คือบ้านพักเด็กและชุมชนพัฒนายั่งยืนโครงการหนึ่งในเขตอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีของประเทศไทย
"บ้านแห่งความรื่นเริง" เปิดขึ้นครั้งแรกเมื่อพ.ศ.2534 ด้วยความมุ่งมั่นพยายามป้องกันการเพิ่มจำนวนของเด็กกำพร้าและเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อความอยู่รอดในพื้นที่ โครงการนี้ได้เริ่มรับเด็กครั้งแรก 2 คน และขยายมาเป็น 45 คน เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2541 ต่อมาเดือน มีนาคม พ.ศ.2546 มีเด็กจำนวน 70 คน อายุระหว่างแรกเกิดถึง 19 ปี
ปัจจุบัน ปี พ.ศ.2550 มีเด็กมากกว่า 118 คน อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 25 ปี

วัตถุประสงค์ :

ช่วยเหลือเด็กกำพร้า พัฒนาเด็ก ส่งเสริมอาชีพให้สตรีในท้องถิ่น

กิจกรรมมูลนิธิ :

ศูนย์ทออุ่นรัก และการเย็บปักถักทอ

ใน พ.ศ.2538 บ้านอุ่นรักได้เปิดศูนย์เย็บปักถักทอเพื่อส่งเสริมสตรีในท้องถิ่นให้มีรายได้เพิ่มเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน ซึ่งเมื่อแรกเริ่มโครงการเพียงแต่ต้องการสอนเด็ก ๆ ในบ้านเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้านของการถักทอจากชุมชนภูเขา ภายหลังที่เห็นผลงานอันสวยงามและมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยฝีมือประณีตเรียบร้อย เพื่อนบ้านก็ขอเข้าร่วมโครงการด้วย โครงการพัฒนาขึ้นด้วยการจ้างสตรีที่มีฝีมือในการทอ จนทำให้เขาเหล่านั้นมีงานประจำ ปัจจุบันสตรี12 คน ทำงานและประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้าทอ เช่น ผ้าคลุมไหล่ กระเป๋า ผ้าห่ม และเสื้อผ้า

ศูนย์ทออุ่นรักปัจจุบันสามารถผลิตผลได้พอเพียงคุ้มทุน ด้วยหวังต่อว่าต่อไปจะก้าวหน้าเป็นการสร้างรายได้สนับสนุนบ้านทั้งหลังได้

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเด็กด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การละเล่นบำบัด วจีบำบัด การรู้จักผ่อนคลายจากความเคลียด การเล่านิทานแฝงคุณธรรม สังคมศึกษา ค่ายพักแรม และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน กิจกรรมเหล่านี้ช่วยส่งเสริมพลานามัย ความสมดุยทางจิตใจและอารมณ์รวมทั้งการมีจิตสำนึกต่อสังคม และต่อผู้ที่น่าจะให้ความช่วยเหลือ

กิจกรรมด้านการศึกษา มีการส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดตั้งเป็นโรงเรียน ชื่อโรงเรียนบ้านอุ่นรัก ทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ประถม 6 และนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เด็กที่มีใจใฝ่เรียนรู้ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอีกด้วย

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap