หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ

มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ
Foundation for Slum Child Care

ติดต่อ : 100/771-775 ชุมชนคลองเตยล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : (0)2 249 0953
โทรสาร : (0)2 249 2956

อีเมลล์ : info@fscc.or.th
เว็บไซต์
: http://www.fscc.or.th

แนะนำมูลนิธิ :


แรงบันดาลใจ

ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ได้เล่าว่า ได้พบครอบครัวหนึ่งที่พ่อแม่ต้องออกจากบ้านตอนตี 4 เพื่อไปทำงาน ครอบครั;ลูก 4 คน ลูกคนโต 8 ขวบ ยังไม่ได้เรียนหนังสือ ส่วนคนเล็ก อายุ 8 เดือน จะถูกผูกขาติดกับเสากลางบ้าน เวลาเราเข้าไปหา เด็กน้อยจะขมวดคิ้วตลอดเวลา ไม่ยิ้ม และเวลาเห็นชามข้าว เขาจะตะกายเข้าหาเพราะความหิว เป็นอย่างนี้บ่อย ๆ เข้าจนกลายเป็นจิตใต้สำนึก ถึงแม้เขาไม่หิว ภาพนั้นก็ตรึงอยู่ในใจตลอดเวลา

จนกระทั่งวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2524 ครูประทีปได้รับรางวัล “เยาวชนดีเด่นประจำปี” จากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ จำนวน 2 แสนบาท และผู้ร่วมบริจาคสมทบอีก 4 ท่าน เพื่อดำเนินการเปิดบ้านเลี้ยงเด็กอ่อนในสลัม ดูแลเด็กวัยแรกเกิด - 3 ปี ในบริเวณล็อค 12 ชุมชนคลองเตย เพื่อให้การดูแลเด็กตอนกลางวัน โดยให้การอบรมเลี้ยงดูเด็กด้วยความรัก และเอาใจใส่ ส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ให้เหมาะสมตามวัย ต่อมามูลนิธิฯ ได้ขยายการช่วยเหลือเด็กเป็นวัย 0 – 5 ปี
ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2524

ต่อมา แพทย์หญิงแอนมารี วาน เดนบอสเซ่ ตรงเที่ยง ได้เข้าร่วมทำงานช่วยเหลือเด็ก โดยศึกษาปัญหาของเด็ก ในชุมชนกองขยะอ่อนนุช ได้พบปัญหาด้านสุขภาพของเด็ก จึงเสนอโครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ โดยเป็นโครงการในร่ม ให้บริการโครงการสาธารณสุขมูลฐานแม่และเด็ก ในชุมชนกองขยะอ่อนนุช และกองขยะหนองแขม ต่อมาได้เปิดบ้านรับเลี้ยงเด็กศรีนครินทร์ และ บ้านแห่งความหวัง ให้การดูแลเด็กในตอนกลางวัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในบริเวณกองขยะทั้งสองแห่ง พร้อมกับพัฒนาพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลลูกอย่างถูกต้อง ในระยะต่อมาบ้านรับเลี้ยงเด็กทั้งสองหลัง อยู่ในความดูแลของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ


สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเล่าว่า ได้รู้จักมูลนิธิฯ ครั้งแรกจากการอ่านข่าวในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ในข่าวนั้นเขียนว่าเป็นมูลนิธิฯ ที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กในสลัม และต้องการความช่วยเหลือ จึงสนพระทัยที่จะช่วย ต่อมาคณะกรรมการ มูลนิธิฯ ได้เข้าเฝ้าถวายรายงาน และได้กราบทูลขอพระกรุณาให้ทรงรับมูลนิธิฯ ไว้ในพระอุปถัมภ์ จึงทรงตอบรับไว้อยู่ในพระอุปถัมภ์ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2526 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
สมเด็จองค์อุปถัมภ์ฯ ได้ประทานเงินทุนการกุศลสมเด็จย่า และส่วนพระองค์ ทุนการกุศล กว. ให้มูลนิธิฯ จัดตั้งเป็น “กองทุนนมและอาหาร” นำดอกผลมาจัดซื้อนมให้กับเด็กที่ยากจน แม่มีปัญหาด้านสุขภาพ โดยให้ฟรีหรือจำหน่ายในราคาถูก ทำให้เด็กอ่อนที่ยากไร้ได้มีนมดื่ม ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้ด้านการดูแลเด็กแก่ครอบครัว พร้อมกับ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างน้อยแรกเกิด – 6 เดือน หรือนานที่สุด และยังจัดตั้ง “กองทุนงบฉุกเฉินสงเคราะห์พิเศษ” เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยต่าง ๆ อาทิ เหตุการณ์ไฟไหม้ โดยทรงประทานเงินให้แก่มูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่องทุกปี จวบจนปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ :

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กอ่อนวัย 0 - 5 ปี ในชุมชนแออัด ในเขตกรุงเทพฯ
ชุมชนแออัดเกิดขึ้นจากผู้คนที่อพยพย้ายถิ่นจากชนบทมาสู่เมืองหลวง ด้วยความเชื่อว่าพวกเขาจะสามารถหางานทำและมีชีวิตที่ดีขึ้น และด้วยความไม่มีที่อยู่อาศัยพวกเขาจึงสร้างบ้านของตัวเองขึ้นมาบนที่ดินของผู้อื่นที่พอจะสร้างบ้านได้ และอยู่กันอย่างแออัด
เด็ก ๆ ที่อยู่ในครอบครัวเหล่านี้จึงเติบโตมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งเสื่อมโทรม และบางแห่งเต็มไปด้วยปัญหายาเสพติด และอันตรายต่างๆ
ดังนั้น งานของมูลนิธิฯ จึงเข้าไปช่วยเหลือเด็กอ่อนที่อยู่ในชุมชนแออัดให้ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมทั้งทางร่างกาย และจิตใจ

กิจกรรมมูลนิธิ :

มูลนิธิฯ มุ่งเน้นการทำงานด้านการพัฒนาเด็กตามหลักของอนุสัญญาว่าด้วย สิทธิเด็ก ให้ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมตามวัย ได้รับการปกป้องคุ้มครองและการมีชีวิตในวัยเด็กที่มีความสุข
การทำงานของมูลนิธิฯ ผ่านบ้านเด็กอ่อนทั้ง 4 หลัง ได้แก่ บ้านสมวัย (ชุมชนคลองเตย) บ้านศรีนครินทร์ (ชุมชนกองขยะหนองแขม) บ้านแห่งความหวัง (ชุมชนกองขยะอ่อนนุช) บ้านเสือใหญ่ (ชุมชนเสือใหญ่ประชาอุทิศ) ทั้ง 4 บ้าน ดูแลเด็กวันละประมาณ 200 คน
มูลนิธิฯ ยังสนับสนุนให้ชุมชนมีบ้านรับเลี้ยงเด็กในชุมชนของตนเอง โดยสนับสนุนผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ด้านการดูแลเด็ก ทำให้เด็ก ๆ ที่อยู่ในความดูแลของบ้านรับเลี้ยงเด็กเหล่านี้ ได้รับความรักและการดูแลอย่างเอาใจใส่จากผู้รับเลี้ยงเพิ่มมากขึ้น
ในส่วนของเด็กๆ วัยแรกเกิด- 5 ปี ที่พ่อแม่ ผู้ปกครองดูแลเอง และบางรายเป็นเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายอันเนื่องจากครอบครัวติดยาเสพติด การใช้ความรุนแรงจะมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของมูลนิธิฯ ไปเยี่ยมบ้านให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือตามปัญหา
ในปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก ประมาณ 2,000 คนต่อวัน
เด็ก ๆ ได้รับการดูแลที่ดีจากพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้รับเลี้ยงเด็ก ทำให้เด็กมีการเจริญเติบโต สุขภาพ พัฒนาการตามวัย ได้รับการสอนในเรื่องความมีน้ำใจ การแบ่งปัน การมีระเบียบวินัย กิริยามารยาทตามแบบวัฒนธรรมไทย มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และในกลุ่มเด็กที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาครอบครัว ได้รับความช่วยเหลือ ฟื้นฟู อย่างเร่งด่วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก


   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap