หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
Foundation for Khaoyai National Park Protection

ติดต่อ : เลขที่ 84 อาคารรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์ถ.อู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0-2628-5226-7 ต่อ111, โทร 0-2628-5
โทรสาร : 0-2628-5499, 10300

อีเมลล์ :
เว็บไซต์
: http://www.khaoyai.org

แนะนำมูลนิธิ :

ผืนป่าเขาใหญ่เปรียบเสมือนคลังมหาสมบัติที่ธรรมชาติได้มอบหมายไว้ให้กับสิ่งมีชีวิตทั้งมวล ไม่เพียงแต่สัตว์ป่า หากเขาใหญ่สูญสิ้นไป ผู้คนริมรอบซึ่งรวมไปถึงกรุงเทพเมืองหลวงของประเทศไทยก็จะอยู่ไม่ได้ ระบบนิเวศ ความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่ง ของชุมชนรอบๆ ก็จะสูญหายไป ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว

แต่ในสภาพปัจจุบัน ป่าเขาใหญ่คล้ายอยู่อย่างโดดเดี่ยว ภายใต้การดูแลโดยลำพังของภาครัฐ ปัญหาต่างๆ ที่รุมเร้าเขาใหญ่ ทั้งจากการลักลอบล่าสัตว์ ตัดไม้ การบุกรุกแนวเขต และจากนักท่องเที่ยวที่ขาดวินัย ผู้คนยังละเลยและขาดความเข้าใจถึงคุณค่าของผืนป่าใหญ่แห่งนี้ แต่เขาใหญ่จะคงสภาพและคงคุณค่าอยู่ได้อีกนานเท่านาน ตราบเท่าที่เราทุกคนจะให้ความสำคัญ และก้าวเข้ามาเป็นกำลังหลักในการปกป้องดูแลรักษาผืนป่าเขาใหญ่แห่งนี้

กลุ่มคนที่มองเห็นคุณค่าและต้องการรักษาป่าผืนใหญ่นี้ ให้เป็นมรดกตกทอดไปยังคนรุ่นหลัง อันประกอบไปด้วย นักธุรกิจ ทหาร ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนที่ห่วงใยเขาใหญ่ ได้ร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อเป็นสื่อกลาง เป็นเวทีรองรับความห่วงใยของผู้คนที่มีต่อเขาใหญ่ เพียงเพื่อต่อเติมลมหายใจอันอ่อนล้าของเขาใหญ่ ได้ทำหน้าที่อย่างยั่งยืนตลอดไป

คณะกรรมการมูลนิธิ

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อสร้างความรักความหวงแหน และ ปกป้องธรรมชาติ
2.สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและธรรมชาติ
3.อนุรักษ์และขยายพันธ์ พืช และ สัตว์ป่า
4.ส่งเสริมงานวิจัยด้านธรรมชาติ

กิจกรรมมูลนิธิ :

ประเภทกิจกรรมค่ายเยาวชน
1. โครงการเยาวชนพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 29,600 บาท
2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อการอนุรักษ์เขาใหญ่ เป็นเงิน 50,000 บาท
3. โครงการค่ายเยาวชนรักศิลปะและธรรมชาติ( 2 ครั้ง)เป็นเงิน 140,000 บาท
4. โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้(ยช.ป.) เป็นเงิน 120,000 บาท
5. โครงการค่ายเทคโนโลยีสะอาดเพื่อการพิทักษ์ป่า(อาสาสมัครพิทักษ์เขาใหญ่) 2 ครั้ง เป็นเงิน 180,000 บาท
6. โครงการศูนย์ข้อมูลและเอกสารวิชาการ เป็นเงิน 23,000 บาท
7. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว๊บไซด์ เป็นเงิน 13,500 บาท
8. โครงการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ เป็นเงิน 20,000 บาท
9.โครงการจัดทำประกันชีวิตลูกจ้างชั่วคราวรายวันที่ปฏิบัติภารกิจปกป้องป่าและสัตว์ป่า กรมป่าไม้ เป็นเงิน 991,681 บาท


ประเภทสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
1. โครงการสนับสนุนอาหารแห้งแก่ชุดลาดตระเวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นเงิน 202,800 บาท
2. โครงการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์แก่ชุดลาดตระเวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นเงิน 158,400 บาท
3. โครงการ รู้จักก่อนเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นเงิน 194,000 บาท
4. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นเงิน 80,400 บาท
5. โครงการสัมมนามัคคุเทศก์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นเงิน 20,000 บาท
6. โครงการสนับสนุนชุดเครื่องแบบปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 366,040 บาท
7. โครงการสนับสนุนวิทยุสื่อสารแบบเคลื่อนที่แก่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นเงิน 127,500 บาท
8. โครงการกล้องดูดาวที่เขาใหญ่ เป็นเงิน 34,800 บาท
9. โครงการหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นเงิน 70,000 บาท
10. โครงการมุมแสดงภาพวาดธรรมชาติใหญ่ เป็นเงิน 29,800 บาท


กิจกรรมมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปี 2544

โครงการสัมมนาเยาวชนเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น (รำลึกช้างเขาใหญ่ ประจำปี 2544)
โครงการประกันชีวิตลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ที่ปฏิบัติภารกิจ ปกป้องป่าและสัตว์ป่า กรมป่าไม้
โครงการศูนย์ข้อมูลและสื่อเพื่อการเรียนรู้
- [ จัดทำสไลด์ประกอบคำบรรยาย ]
- [ นิทรรศการเคลื่อนที่ ]
- [ Home Page ]
โครงการสัมมนาชุมชนกับการอนุรักษ์
กิจกรรมที่ผ่านมาของมูลนิธิ
ท่านสามารถมีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือป่าเขาใหญ่ ในรูปของเงินบริจาคโดยผ่านมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap