หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)

มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)
Foundation For Rehabilitation & Development of Children and Family (FORDEC)

 
ติดต่อ : 1035/9 ถ.ศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือ ตู้ ป.ณ. 33 อ่อนนุช กรุงเทพฯ 102
โทรศัพท์ : 0-2721-2983
โทรสาร : 0-2721-2985

อีเมลล์ : amporn@fordec.th.org
เว็บไซต์
: http://www.fordec.th.org

แนะนำมูลนิธิ :

มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) เป็นองค์กรการกุศลที่ดำเนินกิจกรรม
เพื่อสาธารณประโยชน์ ด้วยการให้ความช่วยเหลือเด็กยากจนด้อยโอกาสทุกประเภทและครอบครัวผู้ยากไร้ ทั้งนี้โดยมูลนิธิฯ จะเน้นการช่วยเหลือที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและพัฒนาผ่านโครงการฯ โดยการสงเคราะห์ ฟื้นฟู บำบัด รักษาและการช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุน ให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และทางสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและครอบครัวให้ดีขึ้น ภายใต้คำขวัญที่ว่า "แด่ผู้ทุกข์ยาก….จากใจรัก"

เมื่อครั้งประเทศไทยเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจ เมื่อปี พ.ศ. 2540 ทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจสังคมและครอบครัว มีคนว่างงานนับล้าน หลายครอบครัวต้องอพยพกลับภูมิลำเนาโดยมิได้ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง ทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงถึงเด็ก ผู้ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในภาพรวม ท่ามกลางความรุนแรงของปัญหาดังกล่าว ดร. อัมพร วัฒนวงศ์ จึงตัดสินใจก่อตั้งมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) โดยได้บริจาคทุนส่วนตัวพร้อมประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2541 ซึ่งเป็นวันแห่งความรัก ทั้งนี้เพื่อสานเจตนารมณ์ในการแผ่ความรักต่อผู้ตกทุกข์ได้ยากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภายใต้คำขวัญ แด่ผู้ยากไร้ จากใจรัก จดทะเบียนเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2541 (กท. 752)

ปัจจุบัน ดร. อัมพร วัฒนวงศ์ เป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯ และรับผิดชอบในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ชีวิตจริง…..เริ่มต้นจากเคยติดลบ….นับจากศูนย์……และเป็นหนึ่งถึงวันนี้ ผู้ได้รับสมญานามว่า "คุณพ่อผู้ให้หนทางชีวิตใหม่แก่เด็กยากจน"

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส

2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ

3.เพื่อการให้ความช่วยเหลือ การสังคมสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้ตกทุกข์ได้ยากให้ได้รับโอกาส ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนและครอบครัวให้ดีขึ้น

4.ดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ และ/หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

กิจกรรมมูลนิธิ :

1.จัดหาผู้อุปการะให้เด็กยากจน ในรูปการให้ความช่วยเหลือบุคคลต่อบุคคล เพียง 25 บาท ท่านก็สามารถช่วยเด็กด้อยโอกาสให้มีรอยยิ้มและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ 1 คน โดยบริจาคเป็นรายเดือนๆ ละ 750 บาท หรือ ราย 6 เดือน 4,500 บาท รายปี 9,000 บาท

2.เด็กในอุปการะ จะได้รับความช่วยเหลือในปัจจุบันขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะทุนการศึกษาระหว่างเรียน

3.บริจาคเงินครั้งเดียวเพื่อตั้งเป็นกองทุนถาวร จำนวน 400,000 บาท สำหรับหนึ่งกองทุน โดยมูลนิธิฯ จะเปิดบัญชีเงินฝากในนามกองทุนของท่านไว้กับธนาคารและนำดอกผลมาช่วยเหลือเด็ก 1 คน จนถึงอายุ 18 ปี และส่งเงินอุปการะเด็กยากจนด้อยโอกาสรายอื่นต่อไป

4. บริจาคเงินสมทบทุนโครงการ และ/หรือเพื่อกิจกรรมอื่นๆ มูลนิธิฯ จะนำรายได้ไปช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ลำบากตามความเหมาะสมต่อไป

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap