หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
ECPAT Foundation

 
ติดต่อ : ข้อม
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -

อีเมลล์ : moonr@ecpat.net
เว็บไซต์
: http:///www.ecpat.net

แนะนำมูลนิธิ :

ความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับโสเภณีเด็กในธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยในแถบเอเซียขององค์กร Ecumenical Coalition on Third World Tourism นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 จนกระทั่งได้มีการนำเสนอรายงานผลการศึกษาดังกล่าวขึ้นในปี พ.ศ. 2533 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่นำไปสู่การเริ่มต้นของ ECPAT หรือ End Child Prostitution in Asia Tourism โดยได้เริ่มจากการรณรงค์ขึ้นในประเทศไทย เพื่อต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศ กับเด็กในทุกรูปแบบ พร้อมกระต้นสาธารณชนให้ตระหนักถึงสถานการณ์ของธุรกิจการค้าประเวณี และการท่องเที่ยว อันเป็นสาเหตุสำคัญทีทำให้เด็กถูกเอาเปรียบทางเพศ
ภายหลังจากากรดำเนินงานด้านนี้มาร่วม 6 ปี ECPAT ก็ได้กลายมาเป็นองค์กรสากลในนาม ECPAT International ในการประชุมระดังโลกที่กรุงสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน เพื่อต่อต้านธุรกิจทางเพศกับเด็ก ในปี พ.ศ. 2539 ภายใต้การดำเนินงานเพื่อหยุดยั้งโสเภณีเด็ก การถ่ายภาพอนาจารเด็ก และการล่อลวงหรือการค้าเด็กเพื่อการบริการทางเพศ
การเนินการในประเทศไทย
องค์กร ECPATInternational ได้เข้ามามีบทบาทในการทงานร่วมกับองค์กรท้องถิ่น ที่มีความใกล้ชิดอยู่กับสถานากรณ์การค้ามนุษย์ เพื่อนำไปบริการทางเพศ ค้าประเวณี ในพื่นที่ภาคเหนือของประเทศไทย และในปี พ.ศ. 2541-2543 องค์กร Taksvarkki ry Dagsverke แห่งประเทศฟินแลนด์ ได้ร่วมมือกับองค์กรECPAT International สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันเด็กเข้าสู่กระบวนการ การค้าประเวณีในภาคเหนือของประเทศไทย อันประกอบไปด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และพะเยา ภายใต้ความร่วมมือของ 5 องค์กรในท้องถิ่น เพื่อดำเนินโครงการ 5 โครงการ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสนอทางเลือกอื่น ให้แก่เด็กและ ครอบครัวที่มีความเสี่ยง ในการเข้าสู้กระบวนการค้าประเวณี
2. ให้การศึกษาแก่เด็กที่มีความเสี่ยงต่อการเข้าสู่การะบวนการค้าประเวณีเพื่อให้พวกเขาสามาราสร้างทางเลือกที่ดีให้กับชีวิตของพวกเขาได้
3. สนับสนุนให้มีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับ สิทธิเด็ก เข้าไปในหลักสูตรของโรงเรียน
4. เพื่อพูนความเข้าในเกี่ยวกับวิธีการ, ผู้กระทำ , และ แนวโน้มของกระบวนการเพศพาณิชย์และการค้ามนุษย์ในภาคเหนือของประเทศไทย
5. เพื่อเผยแกร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนและกระตุ้นให้ทุกฝ่ายในสังคมต่อต้าน การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ตลอดจนการค้าเด็ก
6. เพื่อสร้างพลังให้กับเครือข่ายองค์การพัฒนาเอกชนระดับท้องถิ่น ,หน่ยงานราชการ, องค์กรระดับชุมชน , และ กลุ่มเยาวชน เพื่อต่อต้านกระบวนการเพศพาณิชย์ และการค้าเด็ก

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap