หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิมหาสมุทรแห่งปัญญา

มูลนิธิมหาสมุทรแห่งปัญญา
oceanwis

 
ติดต่อ : 569 ถนน รังสิต-นครนายก 62 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 02-549-8688-89
โทรสาร : -

อีเมลล์ : oceanwis@gmail.com
เว็บไซต์
: http://www.oceanwis.org

แนะนำมูลนิธิ :

ทางมูลนิธิมหาสมุทรแห่งปัญญาเลือกที่จะใช้สัญลักษณ์ซึ่งประกอบด้วย ลูกยาง มหาสมุทร และ ดวงอาทิตย์ ด้วยว่า ลูกยางนั้นเป็นสิ่งที่เมื่อหลุดออกจากขั้วของมันแล้ว จะปลิวตามลมไปตกในที่ต่างๆ ก็เปรียบเหมือนสิ่งที่มูลนิธิ พยายามให้เกิดขึ้นกับลูกๆอุปถัมภ์ทุกคน ให้ลูกๆได้มีโอกาสไปไกลตามที่พวกเขาฝัน โดยมีมูลนิธิและพ่อแม่ อุปถัมภ์ทุกท่านเป็นดังลมที่ผลักดันพวกเขาไปในทิศทางที่ดี มหาสมุทร เปรียบเป็นตัวแทนของความยิ่งใหญ่ ของปัญญา ที่จะนำพาความเจริญรุ่งเรื่องมาสู่คนที่ครอบครอง ดวงอาทิตย์ เป็นสิ่งที่ให้แสงสว่างไม่มีที่สิ้นสุด แทนความสดใส สว่าง ดังใจ และความหวังดีของพ่อแม่อุปถัมภ์ ที่ส่งทอดมาถึงลูกๆอุปถัมภ์ทุกๆคน

วัตถุประสงค์ :

ด้วยความตระหนักรู้ถึงความเชื่อมโยงกันแห่งสรรพสิ่งและสรรพชีวิต หากเราร่วมกันลงมือสร้างสรรค์สังคมของเรา ผู้ที่จะได้ประโยชน์ที่สุด นั่นก็คือตัวเราเองที่จะได้มีชีวิตอยู่ท่ามกลางสังคมอันเจริญ งดงาม และปลอดภัยนั้น. การพัฒนาใด ๆ ก็ไม่ยั่งยืนเท่าการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ ด้วยการให้การศึกษา ดังนานาอารยประเทศ ได้ทุ่มเทงบ ประมาณจำนวนมากพัฒนาคุณภาพประชากร จนกาลเวลาผ่านไป ผลแห่งความใส่ใจได้เบ่งบานน่าชื่นชม ดังใน ประเทศเล็ก ๆ และขาดแคลนทรัพยากรอย่างสิงคโปร์ หรือประเทศที่ ผ่านความบอบช้ำจากการทำลายล้างของ ไฟสงครามอย่างญี่ปุ่น สามารถพลิกฟื้นคืนกลับเป็นประเทศที่เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตได้. ในทางกลับกัน ประเทศไทยของเราซึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากร และประชากรเปี่ยมน้ำใจไมตรี กลับต้องประสบ ปัญหาภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเมืองหลายครั้งหลายหน และแม้นักวิชาการจากนานาประเทศ ออกมา วิเคราะห์ตรงกันว่าเป็นผลจากการด้อยคุณภาพทางการศึกษา แต่ปัญหาดังกล่าวก็ไม่เคยได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง กอปรกับผลจากการคอรัปชั่น การศึกษาในประเทศไทยจึงยังอยู่ในภาวะขาดแคลนเสมอ . โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องถิ่นกันดารห่างไกล ในชุมชนเกษตรกรรม การไปโรงเรียนจึงเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดราย ได้และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย เพราะดึงเอาแรงงานออกไป และยังต้องสิ้นเปลืองไปกับบรรดาเครื่องแบบ เครื่องเขียน แบบเรียน และอื่น ๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายการศึกษาได้ถูกตัดงบประมาณจากทางรัฐบาล ผลก็คือปัญหาเด็กออกกลางคัน ทั้งจากความสมัครใจและจากการกดดันของครอบครัว เกิดความสูญเปล่าทางการศึกษาและเป็นจุดเริ่มต้นปัญหา สังคมที่จะติดตามต่อเนื่องมาอีกหลายประการ . เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมของเราให้ดีขึ้น มูลนิธิมหาสมุทรแห่งปัญญาจึงถูกก่อตั้งขึ้นมา เพื่อเป็นส่วน หนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเติมเต็มความฝันของนักเรียนด้อยโอกาสในด้านการศึกษา โครงการนี้จะมีจุดเด่น ซึ่งแตกต่างจากโครงการสังคมสงเคราะห์อื่น คือ. 1.ตัดขั้นตอนกระบวนการการจัดการที่ซับซ้อน เพื่อให้เงินบริจาคตรงถึงบัญชีเงินฝากของเด็กอย่างเต็มที่ ต่างจากโครงการสังคมสงเคราะห์อื่น ๆ ที่มักหักเงินบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจำนวนมาก บางโครงการเงินถึงมือเด็กเพียงประมาณ 50% จากยอดบริจาคจริงเท่านั้น. 2.คัดเลือกโรงเรียนในพื้นที่กันดารห่างไกล ระยะแรกจะเริ่มที่ภาคเหนือ ณ โรงเรียนเด็กชาวเขาบ้านบวกหมื้อ และบ้านช้างใน ตำบลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีผู้บริหาร และคณะครูมีจิตใจมุ่งมั่นพร้อมที่จะร่วมรับผิดชอบดูแล เพื่อให้เงินทุกบาทเด็กได้นำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตโดยแท้จริง มิใช่นำไปใช้เพื่อสนอง ความต้องการของผู้ปกครองเด็กที่ได้รับบริจาค 3.ผู้อุปการะสามารถ จะสามารถติดต่อกับนักเรียนที่ได้รับบริจาคผ่านทางจดหมาย ในลักษณะ Pen Pal ท่านจะได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชีวิตซึ่งกันและกัน เห็นความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม กรอบประสบการณ์ชีวิตกว้าง ขวางขึ้น พร้อม ๆ กับการเรียนรู้และเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่มีจิตใจโอบเอื้อเกื้อกูล

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap