หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิเมาไม่ขับ

มูลนิธิเมาไม่ขับ
Don"t Drive Drunk Foundation

มูลนิธิเมาไม่ขับ
เลขที่ 21 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ซอยสามัคคี 58 แยกสามัคคี 58/26 
ถนนสามัคคีตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ 02-575-0044 โทรสาร 02-575-0101 email : ddd@ddd.or.th
 
แนะนำมูลนิธิ :

จากสถิติของการดื่มสุราที่เพิ่มขึ้นทุกปี แสดงให้เห็นถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากการดื่มสุราก็เพิ่มขึ้นด้วย ทั้งที่เกิดกับผู้ดื่มเองและบุคคลอื่น สุราเป็นตัวแปรสำคัญซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุจราจรมากที่สุด ความเป็นจริงดังกล่าวทำให้ คณะบุคคลกลุ่มหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ นักวิชาการ สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ คณาจารย์ ฯลฯ จึงได้ก่อตั้งชมรมเมาไม่ขับขึ้นเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2539 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ตระหนักถึงโทษของการดื่มสุราแล้วขับรถ โดยมีคุณดำรง พุฒตาล สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพฯ เป็นประธานชมรมฯ จุดประสงค์หลักของการจัดตั้งชมรมเมาไม่ขับ นอกจากเพื่อสร้างกระแสความตื่นตัวในสังคมเกี่ยวกับปัญหาอุบัติเหตุจราจรอันเกิดจากการดื่มสุราแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนไม่ขับขี่รถเมื่อดื่มสุรา และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์โดยสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมฯ กิจกรรมของชมรมเมาไม่ขับในช่วงที่ผ่านมามีอาทิเช่น การรณรงค์โครงการเมาไม่ขับสัญจร ในชุมชนสำคัญต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยจัดทีมงานรณรงค์มีมิสเตอร์เมาไม่ขับรูปขวดเหล้า และแก้วเหล้า ร่วมเดินแจกสื่อรณรงค์ของโครงการเมาไม่ขับ, การรณรงค์โครงการเมาไม่ขับในช่วงที่ผ่านมา, การรณรงค์โครงการเมาไม่ขับสัญจรตามสถานศึกษาต่างๆ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2545 คณะผู้บริหารชมรมเมาไม่ขับได้จัดให้มีการประชุมกรรมการผู้ก่อตั้งขึ้นที่ห้องอาหารรสเกษตร ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ โดยได้มีมติที่ประชุมใหัจัดตั้งมูลนิธิเมาไม่ขับขึ้น โดยได้มอบหมายให้นายสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับไปทำการยกร่างข้อบังคับมูลนิธิเมาไม่ขับและเสนอให้นายสมพร เวชพานิชย์ กรรมการเป็นผู้ตรวจทานความถูกต้องก่อนทำเรื่องถึง สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทยเพื่อขออนุมัติ ซึ่งก็ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิเมาไม่ขับ ในวันที่ 6 กันยายน 2545 ตามหนังสืออนุญาตที่ ต 376/2545 ปัจจุบันมูลนิธิเมาไม่ขับมีที่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 28/12 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-254-5959, 02-254-0044 มีนายดำรง พุฒตาล เป็นประธานมูลนิธิเมาไม่ขับ นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เป็นเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ ประกอบด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ จำนวน 30 คน โดยมีเจ้าที่ทำงานประจำมูลนิธิเมาไม่ขับ จำนวน 3 คน

วัตถุประสงค์ :

1. สร้างกระแสความตื่นตัวในสังคมเกี่ยวกับปัญหาอุบัติเหตุจราจรจากสุรา 2. เสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนไม่ขับรถขณะเมาสุรา 3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปได้มีส่วนร่วมรณรงค์ 4. เพื่อขยายขอบเขตการรณรงค์ไปยังกลุ่มบุคคลต่างๆ

กิจกรรมมูลนิธิ :

1.“ทดสอบเมาไม่ขับ”


กิจกรรม “ทดสอบเมาไม่ขับ”
ทดสอบเมาไม่ขับโดยเดินบนเส้นตรง ระยะ 5 เมตรทดสอบเมาไม่ขับ ใช้นิ้วแตะที่ปลายจมูก และไปแตะที่ปลายนิ้วของผู้ทดสอบระยะห่าง 1 ช่วงแขน
2.“รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย รวมพลังไทย เมาไม่ขับ” ณ สถานีขนส่งหมอชิตใหม่


กิจกรรม “รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย รวมพลังไทย เมาไม่ขับ”
วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2546
ณ สถานีขนส่งหมอชิตใหม่
รมต.ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นิกร จำนง เป็นประธานเปิดงาน
รมต.ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม วิเชษฐ์ เกษมทองศรี กำลังตรวจวัดแอลกอฮอล์ทางลมหายใจของพนักงานการรถไฟฯ ก่อนจะนำรถออกจากชานชาลา
3.“รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย รวมพลังไทย เมาไม่ขับ” ณ สถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง)


กิจกรรม “รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย รวมพลังไทย เมาไม่ขับ”
วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2546
ณ สถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง)
รมต.ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม วิเชษฐ์ เกษมทองศรี เป็นประธานเปิดงาน
รมต.ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม วิเชษฐ์ เกษมทองศรี กำลังตรวจวัดแอลกอฮอล์ทางลมหายใจของพนักงานการรถไฟฯ ก่อนจะนำรถออกจากชานชาลา
4.“Love Expo 2004” ที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


กิจกรรม “Love Expo 2004”
ที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
วันที่ 28 ม.ค. 47- 1 ก.พ. 47
นายกร ทัพพะรังษี รองนายกรัฐมนตรีฯ เป็นประธานเปิดงาน
5.“เมาไม่ขับสัญจร” ณ สวนสัตว์ดุสิต เขาดินวนา


กิจกรรม “เมาไม่ขับสัญจร”
ณ สวนสัตว์ดุสิต เขาดินวนา
วันเด็กแห่งชาติ เสาร์ที่ 10 มกราคม 2547
คุณประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ รมต.ว่าการกระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมเล่นเกมโยนลูกปิงปองที่บูธมูลนิธิ เมาไม่ขับ
6.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเหยื่อเมาแล้วขับใครรับผิดชอบ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชิงสะพานกรุงธน กทม.


กิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเหยื่อเมาแล้วขับใครรับผิดชอบ เมื่อวันที่ 15-17 ตุลาคม 2547 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชิงสะพานกรุงธน กทม. โดยมี ฯพณฯ สรอรรถ กลิ่นปทุม รมต.ว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน
7. โครงการสัมมนา "ผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่เมาไม่ขับ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชิงสะพานกรุงธน กทม.


กิจกรรมโครงการสัมมนา "ผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่เมาไม่ขับ" เมื่อวันที่ 25-27 มิถุนายน 2547 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชิงสะพานกรุงธน กทม. โดยมี นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รมต.ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน
8.โครงการสัมมนา “ครูไทยร่วมใส่ใจเมาไม่ขับ” ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชิงสะพานกรุงธน กทม.


กิจกรรมโครงการสัมมนา “ครูไทยร่วมใส่ใจเมาไม่ขับ” เมื่อวันที่ 27-29 กันยายน 2547 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชิงสะพานกรุงธน กทม. โดยมี นายดำรง พุฒตาล เป็นประธานเปิดงาน
9.กิจกรรม มูลนิธิเมาไม่ขับ


เทศกาลลอยกระทงเมาไม่ขับ


เทศกาลลอยกระทงเมาไม่ขับ
นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานเทศกาลลอยกระทง เมาไม่ขับ ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า
10.เมาไม่ขับร่วมซับน้ำตาชาวใต้


เมาไม่ขับร่วมซับน้ำตาชาวใต้
นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, นายแพทย์แท้จริง
ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ, วิโรจน์ เตรียมพงศ์พันธ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานเปิดงานรณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย รวมพลังไทยเมาไม่ขับ-ร่วมซับน้ำตาชาวใต้ ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง เมื่อวันก่อน
11.เมาไม่ขับร่วมซับน้ำตาชาวใต้


เมาไม่ขับร่วมซับน้ำตาชาวใต้
ดำรง พุฒตาล สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร ประธานมูลนิธิเมาไม่ขับ, พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก, นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ,
วุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด ร่วมเป็นประธานเปิดงานรณรงค์ปีใหม่
ปลอดภัย รวมพลังไทยเมาไม่ขับ-ร่วมซับน้ำตาชาวใต้ ที่สถานีขนส่งหมอชิต เมื่อวันก่อน

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap