หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ARTHRITIS FOUNDATION

 
 
ติดต่อ : ที่ทำการ มูลนิธิโรคข้อ ฯ ชั้น 42 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ 323 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
โทรศัพท์ : 0-2665-4620-21
โทรสาร : 0-2635-5458

อีเมลล์ : secretary@thaiarthritis.org
เว็บไซต์
: http://www.thaiarthritis.org

แนะนำมูลนิธิ :

มูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์กรที่ดำเนินงานเพื่อการกุศลสาธารณะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการเผยแพร่ความรู้ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหา เกี่ยวกับโรคข้อและ กระดูกเนื่องจากพบว่าโรคข้อเป็นสาเหตุของการปวดทรมาน

วัตถุประสงค์ :

เผยแพร่ความรู้ ให้คำแนะนำและการรักษาโรคข้อ

กิจกรรมมูลนิธิ :

1. มีการประชุมพบปะสมาชิกสัมพันธ์ปีละ 3-4 ครั้ง มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคข้อ มีการจัดการบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ เกี่ยวกับโรคข้อ จัดสัมนาแยกกลุ่มผู้ป่วยตามชนิดของโรคข้อ และให้คำแนะนำ ตอบคำถาม แก้ปัญหาเกี่ยวกับโรคข้อแก่สมาชิกทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
2. ทำจุลสารโรคข้อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคข้อ และส่งข่าวสารแจ้งกิจกรรมของมูลนิธิ จัดส่งให้สมาชิกถึงบ้าน ปีละ 2-4 ฉบับ
3. จัดทำหนังสือคู่มือโรคข้อที่พบบ่อย ทำเทปบรรยายโรคข้อ และเทปวีดิทัศน์เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในท่าทางที่ถูกต้อง การปฏิบัติตัวในวิชาชีพต่างๆ เพื่อป้องกันการปวดข้อ และจำหน่ายแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
4. จัดทำเว็บไซด์ www.thaiarthritis.org เพื่อแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคข้อ แจ้งข่าวสารการจัดกิจกรรม แก่สมาชิกผู้ป่วยโรคข้อ และประชาชนทั่วไป ซึ่งให้บริการได้กว้างขวางและรวดเร็วยิ่งขึ้น มีการถาม ตอบปัญหาเกี่ยวกับโรคข้อออนไลน์ด้วย
5. ช่วยแก้ปัญหาผู้ที่เขียนมาทางจดหมายโดยตอบจดหมายของสมาชิกและประชาชนที่ถามมาทางไปรษณีย์
6. จัดรายการโทรทัศน์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคข้อและ สนทนาปัญหาเกี่ยวกับโรคข้อต่างๆ
7. ในวาระโอกาสพิเศษมีการให้บริการแก้ปัญหานิ้วล๊อคโดยไม่ต้องผ่าตัด ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งจะจัดในโอกาสต่างๆกันโดยจะประกาศให้ทราบในสื่อต่างๆทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap