หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
The Foundation For The Crown Rrince Hospitals

 
ติดต่อ : มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อาคาร3 ชั้น 7 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง
โทรศัพท์ : 0-2591-8299,0-2590-1841
โทรสาร : 0-2591-8299,0-2590-1837

อีเมลล์ : info@cp-hosp.or.th
เว็บไซต์
: http://www.cp-hosp.or.th

แนะนำมูลนิธิ :

รัฐบาล ได้ระดมทุนโดย เชิญชวนพี่น้องชาวไทย ทุกหมู่เหล่า บริจาคเงิน ที่ดิน สิ่งของ และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อสมทบทุน ในการก่อสร้าง โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราช จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๒ ได้เงินบริจาค รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน ๑๙๓,๘๔๒,๖๐๑.๖๓ บาท (หนึ่งร้อย เก้าสิบสามล้าน แปดแสนสี่หมื่นสองพัน- หกร้อย หนึ่งบาท หกสิบสามสตางค์) และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์ ของผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงิน ที่ต้องการ ให้จัดสร้าง โรงพยาบาล ขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นของขวัญ เนื่องในพระราชพิธี อภิเษกสมรส สำหรับให้บริการแก่ทหาร ตำรวจ พลเรือน อาสาสมัคร และประชาชน ในท้องถิ่นห่างไกล ทุรกันดารตลอดไป

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสมทบทุนดำเนินงานของโรงพยาบาล

กิจกรรมมูลนิธิ :

ปรับปรุงโรงพยาบาลดังนี้
พัฒนาทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ขยายบริการ
สร้างเครือข่ายสาธารณสุข
ระบบข้อมูลข่าวสาร
นวดแพทย์แผนไทย

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap