หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิโรตารี

มูลนิธิโรตารี
The Rotary Foundation

ติดต่อ :
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -

อีเมลล์ : chow@rotaryinthailand.org
เว็บไซต์
: http://www.rotaryinthailand.org

แนะนำมูลนิธิ :

ก่อตั้งสโมสรโรตารีแห่งแรกโดย ท่าน Paul P. Harris
2460 :
ประธานโรตารีสากล Arch C. Klumph ได้ก่อตั้งกองทุนโรตารี เพื่อทำสิ่งดีงามให้แก่โลก
2461 :
กองทุนโรตารีได้รับเงินบริจาคจำนวนแรก คือ 26.50 เหรียญสหรัฐ จากสโมสร Kansas, Missouri สหรัฐอเมริกา เงินจำนวนนี้เป็นเงินที่เหลือจากการจัดการประชุมใหญ่โรตารีสากล
2471 :
กองทุนเปลี่ยนชื่อเป็น มูลนิธิโรตารีฯ และได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2473 :
มอบทุนสนับสนุนเป็นครั้งแรกจำนวน 500 เหรียญสหรัฐ แก่สมาคมเด็กพิการระหว่าง ประเทศ
2490 :
ท่าน Paul P. Harris ถึงแก่กรรม
ท่านเคยขอไว้ว่าถ้าจะให้อะไรแก่ท่านเพื่อเป็นที่ระลึกก็ขอให้มอบแก่มูลนิธิโรตารีฯ
โรแทเรียนทั่วโลกได้เริ่มสมทบทุนมูลนิธิโรตารีฯ เป็นจำนวน 1,500,000 เหรียญสหรัฐ
ในปีนี้มีการริเริ่มโปรแกรมแรกของมูลนิธิฯ คือ ทุนการศึกษาทูตสันถวไมตรี และได้มี การมอบทุนการศึกษาเป็นครั้งแรก
2500 :

เริ่มยกย่องผู้บริจาคเป็น Paul Harris Fellow

2510 :
เริ่มโปรแกรมทุนสมทบ (Matching Grant)
เริ่มโปรแกรมกลุ่มการศึกษาแลกเปลี่ยน (GSE)
2521 :

เริ่มโปรแกรม 3-H อันได้แก่ สุขภาพ (Health) การบรรเทาความหิวโหย (Hunger) และ มนุษยชาติ (Humanity)

2522 :
เริ่มทุนสนับสนุนอาสาสมัครโรตารี
2524 :
เริ่มการมอบรางวัลความเข้าใจและสันติภาพในโลก
2528 :

เริ่มโปรแกรม Polio Plus โดยตั้งเป้าหมายในการขจัดโรคโปลิโอให้หมดสิ้นไปจากโลก ภายในปี 2548 ซึ่งเป็นปีที่โรตารีครบรอบ 100 ปี
เริ่มทุนสนับสนุนอาจารย์มหาวิทยาลัย

2533 :
เริ่มทุนสนับสนุนการสำรวจ Carl P. Miller
2536 :
หยอดวัคซีนให้แก่เด็กเพื่อขจัดโรคโปลิโอ ครบ 500 ล้านคน
2537 :
ประกาศให้พื้นที่ Western Hemisphere เป็นพื้นที่ปลอดโรคโปลิโอ
ได้ตั้งกองทุนถาวร กองทุนนี้ไม่มีการใช้เงินต้น ใช้แต่ดอกผลที่ได้จากเงินต้นเท่านั้น
2538 :
จำนวนผู้บริจาคเป็น Paul Harris Fellow ผ่านหลัก 500,000 ทุน
2539 :
เริ่มทุนสนับสนุนความช่วยเหลือ
2541 :
ตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิโรตารีฯ มา การสมทบทุนผ่านหลัก 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
2542 :
มูลนิธิฯ ได้อนุมัติทุนสมทบ Matching Grant ครบ 10,000 โครงการ
มีการก่อตั้งศูนย์โรตารีเพื่อการศึกษาระหว่างประเทศ
เริ่มทุนสนับสนุนเพื่อเด็กเป็นเวลา 1 ปี
มอบทุนสนับสนุนเพื่อเด็กจำนวน 1,504 โครงการ
คณะกรรมการมูลนิธิฯ ตั้งเป้าหมายการสมทบทุนประจำปี 100 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี ภายในปี 2548 เพื่อหาทุนปีละ 125 ล้านเหรียญสหรัฐ

2543 :
มีการมอบทุนการศึกษาสันติภาพโลกของโรตารีเป็นครั้งแรก
เริ่มทุนสนับสนุนโปรแกรมช่วยเหลือชุมชน
ประกาศให้พื้นที่ Western Pacific เป็นพื้นที่ปลอดโรคโปลิโอ
โรตารีใช้เงินในการขจัดโรคโปลิโอทั่วโลกแล้วกว่า 378 ล้านเหรียญสหรัฐ
เด็กกว่า 2 พันล้านคนได้รับการหยอดวัคซีนโปลิโอ เพื่อเป็นการป้องกันโรคอันเนื่องมาจากเชื้อโปลิโอ

2545 :
ผู้ได้รับทุนการศึกษาสันติภาพโลกของโรตารีเริ่มเข้ารับการศึกษาเป็นครั้งแรก
มีการนำโปรแกรมการเป็น Paul Harris Fellow แบบสะสมมาใช้อีกครั้ง (PHF Sustaining Member)
โรตารีเริ่มรณรงค์จัดหาทุนขจัดโรคโปลิโออีก 80 เหรียญสหรัฐ

2548 :
ปีเป้าหมายที่จะทำให้โปลิโอหมดจากโลกของเราและโรตารีจะใช้เงินถึง 500 ล้านเหรียญสหรัฐ
ปีที่โรแทเรียนควรบริจาคท่านละ 100 เหรียญสหรัฐต่อปีวัตถุประสงค์ :


พันธกิจของมูลนิธิโรตารีฯ คือ สนับสนุนความพยายามของโรตารีสากลให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโรตารี พันธกิจโรตารี และการสร้างความเข้าใจและสันติภาพในโลก โดยการทำโปรแกรมมนุษยชาติ การศึกษา วัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
มูลนิธิโรตารีมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และมิตรภาพระหว่างชนในชาติต่างๆ โดยการทำโปรแกรมอย่างเป็นรูปธรรมและให้ บังเกิดผลเพื่อมนุษยชาติการกุศลการศึกษาและ กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์อื่นๆ

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap