หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิโลกสีเขียว

มูลนิธิโลกสีเขียว
Green World Foundation, GWF

 
ติดต่อ : มูลนิธิโลกสีเขียว 394/46 - 48 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2622-2250 - 2
โทรสาร : 0-2622-1618

อีเมลล์ : gwft@internetksc.th.com
เว็บไซต์
: http://www.greenworld.or.th

แนะนำมูลนิธิ :

มูลนิธิโลกสีเขียว (Green World Foundation, GWF) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2534 เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ตลอดจนทักษะในการดูแลสิ่งแวดล้อมแก่สาธารณชนไทย โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน นักการศึกษาผู้ถ่ายทอดการเรียนรู้จักสิ่งแวดล้อม และผู้ปฏิบัติการดูแลสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ :

-พัฒนาและผลิตสื่อการศึกษาและข้อมูลอ้างอิงด้านสิ่งแวดล้อมของไทย
-พัฒนากระบวนการเรียนรู้และให้บริการฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา
-จัดตั้งและให้บริการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อม
-ปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายด้านการศึกษาอื่นๆ รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนและหน่วยงานรัฐ

กิจกรรมมูลนิธิ :

พัฒนาและผลิตสื่อการศึกษาและข้อมูลอ้างอิงด้านสิ่งแวดล้อมของไทย
พัฒนากระบวนการเรียนรู้และให้บริการฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา
จัดตั้งและให้บริการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายด้านการศึกษาอื่นๆ รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนและหน่วยงานรัฐ

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap