หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิวิภาวดีรังสิต

มูลนิธิวิภาวดีรังสิต
Vibhavadi Rangsit Foundation

 
ติดต่อ : มูลนิธิวิภาวดีรังสิต เลขที่ 93/3 อาคารบ้านเทพลิต ถนนวิทยุแขวงลุมพินี เขตป
โทรศัพท์ : 0-2651-4480-90
โทรสาร : 0-2651-4499

อีเมลล์ : to_nandana@yahoo.com
เว็บไซต์
: http://

แนะนำมูลนิธิ :

ภายหลังการสิ้นพระชนม์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2520 หม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต ทรงวิตกว่าพระกรณียกิจของพระองค์หญิง ในด้านการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนทางภาคใต้ จะหยุดชะงักลง จึงทรงก่อตั้งมูลนิธิวิภาวดีรังสิตขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2520 เพื่อเป็นอนุสรณ์และสืบทอดงานของพระองค์หญิงต่อไป กระทรวงมหาดไทยได้อนุญาตให้จัดตั้งและจดทะเบียนกับกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2520 เลขทะเบียน 999 และเมื่อหม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต ถึงชีพตักษัยแล้ว หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิแทน ปัจจุบันท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิ และมีหม่อมราชวงศ์ปรียนันทนา รังสิต รองประธานมูลนิธิเป็นผู้ดำเนินกิจการต่างๆ ของมูลนิธิ

วัตถุประสงค์ :

ให้การช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือบุคคลที่ประสบภัย ส่งเสริมการศึกษาและให้ความรู้แก่เยาวชน ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและช่วยเหลือกิจการสงฆ์ ให้การช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชนและวางแผนครอบครัว ส่งเสริมฟื้นฟูศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน สนับสนุนกิจการพิพิธภัณฑ์และเผยแพร่ความรู้ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มูลนิธิฯ หวังว่าด้วยแรงศรัทธาของผู้ที่ระลึกในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต จะทำให้มูลนิธิฯ มีกำลังและความสามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ได้มากขึ้น และทางมูลนิธิฯหวังที่จะให้การสนับสนุนแก่โครงการที่ชุมชนต่างๆ ได้ริเริ่มขึ้นเองและมีแนวทางแก้ปัญหาของตนเอง แต่ยังขาดแคลนด้านทุนทรัพย์ในการริเริ่มดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อเกื้อหนุนให้ประชาชนได้มีส่วนสำคัญในการรับผิดชอบต่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ในท้องถิ่นของชุมชนที่ตนได้อาศัยอยู่
การดำเนินงานของมูลนิธิฯ จำกัดอยู่ในเขตภาคใต้เท่านั้น เพราะเป็นท้องถิ่นที่พระองค์หญิงได้ทรงปฏิบัติภารกิจเมื่อยังทรงพระชนม์อยู่ การดำเนินงานของมูลนิธิฯ ดังกล่าวจะไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด

กิจกรรมมูลนิธิ :

- มอบทุนการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ครอบครัวมีฐานะที่ขาดแคลน
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกมีดังนี้ นักเรียนจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ในปีที่ผ่านมาและครอบครัวมีฐานะที่ขาดแคลน
- มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ครอบครัวมีฐานะที่ขาดแคลน และนักเรียนที่อยู่ในการกำกับดูแลของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนภาคใต้
- ทั้งนี้ได้มอบทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,646 ทุน
นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังมอบทุนการศึกษาให้แก่ครอบครัวของผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
- สร้างศาลาเอนกประสงค์ ถังเก็บน้ำฝนถวายวัดและบริจาคเงินเพื่อซ่อมแซมบำรุงวัด
- มอบถุงยังชีพมูลนิธิวิภาวดีรังสิตให้แก่ผู้ประสบภัยคลื่นยักษ์สึนามิ
- สนับสนุนห้องสมุดสำหรับโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap