หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิศรัทธาชน เพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า

มูลนิธิศรัทธาชน เพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า

 

ติดต่อ : เลขที่ 48/48 ถ.ลาดพร้าว ซ. 114 เขต วังทองหลาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : โทร. 0-29343495
โทรสาร : -

อีเมลล์ :
เว็บไซต์
: http://www.satthachon.org

แนะนำมูลนิธิ :

จากกองทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้า และคนยากจนอนาถา มาเป็นชมรมเล็ก ๆ ที่อาสาเข้ามาทำงานสังคมสงเคราะห์ในสังคมมุสลิม จนมาเป็นมูลนิธิ ฯ ที่รู้จักกันในนาม มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า

มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า เป็นองค์กรเอกชน สาธารณกุศล ด้านสังคมสงเคราะห์ที่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยที่ก่อนหน้านั้นมีสถานะเป็นชมรม ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ได้จดทะเบียนต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า

มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้ามิต้องการหยุดอยู่เพียงเท่านี้ แต่เรามีความมุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรมุสลิมสาธารณกุศลเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า และหญิงม่ายในประเทศไทย ทั้งในด้านการศึกษา การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาจิตใจ และการเป็นเพื่อนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และให้กำลังใจ ในการดำเนินชีวิตโดยไม่เลือกว่าเป็นศาสนาใด

กิจกรรมที่สำคัญของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า คือ การให้การอุปการะเด็กกำพร้าในด้านการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งจะมีการให้ทุนการศึกษา การฝึกวิชาชีพเพื่อให้เด็กกำพร้ายืนได้ด้วยตัวเอง การเยี่ยมเยียนเพื่อให้ความช่วยเหลือ และให้กำลังใจ ร่วมแก้ไขปัญหา พร้อมนำความช่วยเหลือด้านปัจจัยยังชีพตามวาระต่าง ๆ อาทิ วันสำคัญทางศาสนา ช่วงเวลาเปิดเรียน และยามเจ็บไข้

ภารกิจอันสำคัญยิ่งนี้ เป็นสิ่งผลักดันให้มูลนิธิ ฯ ต้องกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้ชัดเจน และรัดกุม และมีการวางแผนการในอนาคต เพื่อให้งานของมูลนิธิ ฯ อยู่ในกรอบที่สามารถจะควบคุม ดูแล ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้


วัตถุประสงค์ :

วัตถุประสงค์

มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้ามีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเด็กกำพร้าที่ยากจนและขาดโอกาสทางการศึกษา

2. ช่วยเหลือ สนับสนุนด้านความเป็นอยู่ทั่วไปของเด็กกำพร้าและครอบครัวของเด็กกำพร้า

3. ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพให้กับครอบครัวของเด็กกำพร้า

4. ส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม เพื่อการพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีคุณธรรม

5. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

กิจกรรมมูลนิธิ :

กิจกรรมและโครงการต่างของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า เช่น
1. การจัดงานวันเด็กกำพร้า ครั้งที่ 7
มูลนิธิ ฯ ได้จัดงานวันเด็กกำพร้า ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2548 ณ. โรงเรียนเทคโนโลยีบางกะปิ มี คุณสุนทร สุรี เป็นประธานพิธี ร.ต.อ. พรชัย ไวยศิลป์ เป็นประธานจัดงาน ได้มีพี่น้องมาร่วมงานกันมากมายเช่นทุกปี รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคและออกร้านอาหารมอบทั้งทุน กำไร จำนวน 60 ร้าน รายรับจาก การจัดงานวันเด็กกำพร้า ครั้งที่ 7 / 2548 เป็นจำนวนเงิน 1,887,938 บาท

2. โครงการเยี่ยมเยียนครอบครัวกำพร้า
การเยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าเป็นกิจกรรมหลักของมูลนิธิ ฯ ซึ่งมีคุณอับดุรรอซีด สุวรรณดี ในฐานะรองประธานฝ่ายสังคมสงเคราะห์เด็กกำพร้า เป็นผู้รับผิดชอบออกเยี่ยมครัวกำพร้าในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑลในวันเสาร์จะมีทีมงานหมุนเวียนร่วมเดินทางไปกับคุณอับดุรรอซีด ฯ คณะออกเยี่ยมประกอบด้วย ประธานมูลนิธิ ฯ คุณฟาริด สนิทนาม คุณมนตรี สมานะวณิชย์ คุณกม้าล มาลีพันธุ์ คุณอัยยุบ ปิ่นทอง คุณสุมิตร ดาราฮีม โดยประสานกับเครือข่ายจุดต่าง ๆ ในรอบปีระหว่างวันที่ 30 ต.ค. 48 – 23 ก.ย. 49 ออกเยี่ยมรวม 132 ครอบครัว มีเด็กกำพร้า 158 คน มอบเงินช่วยเหลือเป็นเงิน 132,000 บาท มอบข้าวสารอาหารแห้งจากกลุ่มลำสาลีรวมใจ จำนวน
132 ชุด เสื้อผ้า 100 ชุด หนังสือกุรอ่าน / ศาสนธรรม 500 เล่ม

3. โครงการมอบทุนการศึกษา
มูลนิธิ ฯ ได้จัดมอบทุนการศึกษาให้เด็กกำพร้าโดยพิจารณาครอบครัวที่ลำบาก ยากจน ครอบครัวละ 600 บาท ต่อเดือน พิจารณาเพิ่มจากปีที่แล้ว 150 ทุน เป็น 170 ทุน รวมมอบทุนประจำปี 2549 เป็นเงิน 102,000บาท

4. โครงการของขวัญวันอีด
เป็นโครงการต่อเนื่องที่มูลนิธิฯ ได้จัดมาทุกปี ตามแนวคิดที่ว่า เด็กกำพร้า มักจะไม่มีใครให้ความสนใจในการที่จะซื้อของขวัญวันอีด ต่างกับเด็กที่มีพ่อแม่จะรู้สึกมีความสนุกสนานและอบอุ่นรายล้อมไปด้วย พ่อ แม่ ญาติ พร้อมหน้าเยี่ยมเยียนกัน แต่เด็กกำพร้าไม่ค่อยจะมีโอกาสเช่นนั้น มูลนิธิ ฯ จึงขอรับบริจาคของขวัญวันอีด จากผู้มีจิตศรัทธาวันอีดิ้ลฟิตรี่ที่ผ่านได้จัดมอบข้าวสารฟิตเราะห์และของขวัญวันอีดให้กับครอบครัวกำพร้าจำนวน 900 ครอบครัว

5. โครงการกุรบ่านเพื่อครอบครัวกำพร้า
เมื่อต้นปี 2549 อีดิ้ลอัฎฮาที่ผ่านมามูลนิธิ ฯ ได้ดำเนินโครงการกุรบ่านเพื่อครอบครัวกำพร้ามี คุณเราะห์หมัด เรือปราชญ์ เป็นประธานโครงการ และมีผู้บริจาคร่วมทำกุรบ่าน เป็นวัว 70 ตัว แพะ 10 ตัว มูลนิธิ ฯ ได้ดำเนินการเชือดสัตว์ทำกุรบ่าน เมื่อวันที่ 11-12-13 มกราคม 2549 นำแจกจ่าย นำแจกจ่ายให้ครอบครัวกำพร้าและคนยากจนทั้งในกรุงเทพ ฯ และต่างจังหวัด เป็นเนื้อถุง ครอบครัว 5 กิโลกรัม รวม 1,500 ถุง และมอบวัวให้องค์กรเด็กกำพร้าต่างจังหวัดอีก 12 ตัว

6. โครงการละหมาดกลางแจ้ง
การละหมาดอีดทั้งสอง ทั้งละหมาดอีดิ้ลฟิตรี่และอีดิ้ลอัฎฮานั้น ท่านนบีได้สร้างรูปแบบเป็นการละหมาดกลางแจ้งไว้ สำหรับมัสยิดในกรุงเทพ ฯ มีน้อยแห่งที่ทำการละหมาดกลางแจ้งได้ อาจจำกัดด้วยสถานที่ สำหรับบริเวณศูนย์เด็กกำพร้าและมัสยิด ดารุ้ลอิหฺซาน ( สุเหร่าขาว ) ซ. เกตุเลขา ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา ได้จัดกิจกรรมทั้งละหมาดอีดิ้ลฟิตรี่และอีดิ้ลอัฎฮา มีผู้มาละหมาด ครั้งละ ประมาณ 300 คน เสร็จแล้วก็มีการจัดเลี้ยงอาหารร่วมสังสรรค์และจัดงานรื่นเริงให้บรรดาเด็ก ๆ และผู้ร่วมงานได้สนุกสนาน

7. โครงการหยอดกระปุกให้ลูกกำพร้า
มูลนิธิ ฯ ได้เริ่มดำเนินการโครงการนี้เมื่อปี พ.ศ. 2544 และดำเนินการเรื่อยมา โดยจัดกระปุกออมสินชนิดสังกะสีรูปกลมคล้ายกระป๋องนม มอบให้ผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการนำกระปุกเพื่อไปให้คนในครอบครัวและลูกหลานได้ร่วมทำบุญ เมื่อเต็มแล้วก็นำส่งมูลนิธิ ฯ ระหว่างปี มีผู้นำกระปุกมอบคืน ได้เงินทั้งสิ้น 242,403 บาท

8. โครงการรับบริจาคเสื้อผ้า และอุปกรณ์การศึกษา
เป็นโครงการต่อเนื่องที่มูลนิธิ ฯ ดำเนินการตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าทั้งของเด็กและผู้ใหญ่ อุปกรณ์การศึกษา สิ่งของเหลือใช้ทุกชนิด หรืออะไรก็ได้ที่มีประโยชน์ ที่ไม่ใช้แล้ว ในทุกสัปดาห์จะมีผู้นำสิ่งของมาให้มูลนิธิ ฯ จะดำเนินการคัดแยกซ่อมแซมให้ใช้การได้ดี และนำไปมอบให้กับครอบครัวเด็กกำพร้า

9. โครงการรับบริจาคข้าวสาร อาหารแห้งและยารักษาโรค
ในการออกเยี่ยมเยียนเด็กกำพร้า ทุกวันเสาร์ นอกจากจะนำเงินกองทุนไปมอบให้กับเด็กกำพร้า แล้วมูลนิธิ ฯ ยังได้รับความอุปการะจากพี่น้องผู้ศรัทธา ในการจัดถุงยังชีพที่เป็นข้าวสาร อาหารแห้ง ได้แก่ ข้าวสาร น้ำมัน น้ำปลา น้ำตาล น้ำหวาน ฯลฯ นำไปมอบให้ครอบครัวกำพร้าที่ไปเยี่ยมด้วย โครงการนี้ ครูญาลาลุดดีน กลิ่นมาลัย รับเป็นผู้ดูแล ประสานงาน และคุณมานะ กอรี รับผิดชอบเรื่องยารักษาโรค และจัดเตรียมให้ทุกสัปดาห์ตามจำนวนครอบครัวที่ไปเยี่ยมแต่ละครั้ง

10. โครงการมอบทุนการศึกษาล่วงหน้า
จัดขึ้นที่โรงเรียนเทคโนโลยีบางกะปิ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2549 ได้มอบทุนล่วงหน้า 3 เดือน เพื่อให้ครอบครัวกำพร้าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอม ได้มอบทุนคนละ 1,800 บาท จำนวน 170 ทุน เป็นเงิน 306,000 บาท เสร็จสิ้นเวลา 12.00 น. จัดเลี้ยงอาหารคาว- หวาน มีผู้มาร่วมงานประมาณ 400 คน

11. อบรมภาคฤดูร้อนค่ายศาสนาและวิชาชีพ
มูลนิธิ ฯ ได้จัดอบรมค่ายฤดูร้อนให้แก่เด็กกำพร้าและเยาวชนชาย ระหว่างวันที่ 2- 22 เมษายน 2549 รวม 20 วัน ที่ศูนย์ยุวศรัทธาชนเพื่อการฝึกอบรม แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา มีเด็กเข้าอบรมประมาณ 120 คน รวมค่าใช้จ่าย 218,122.28 บาท

12. โครงการล้อมรักด้วยศรัทธา
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สนใจทั่วไปทุกวันศุกร์ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 09.00- 12.00 น. ณ. ศูนย์ยุวศรัทธาชน ฯ มีอาจารย์สอนครั้งละ 3 คน มีผู้เข้ารับฟังการบรรยายครั้งละประมาณ 50- 70 คน สนับสนุนโครงการโดย อ. เรืองฤทธิ์ เกตุเลขา

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap