หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิศักยภาพเยาวชน

มูลนิธิศักยภาพเยาวชน
T.Y.A.P. Foundation

 
ติดต่อ : 56/80 ถ.สนามบินเก่า ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-274157, 053-808493 มือถือ 086-
โทรสาร : 053 – 808493

อีเมลล์ : tyap@loxinfo.co.th
เว็บไซต์
: http://www.tyap.org/

แนะนำมูลนิธิ :

ก่อตั้งโดยใช้ชื่อ “โครงการวัยรุ่นป้องกันเอดส์” (ไทยัพ) เมื่อปี พ.ศ. 2538 โดย Tamar Fenaud, Frans Balamouf, Jerramy Hess ซึ่งเป็นเยาวชน ที่จบการศึกษาชั้นปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยบราวน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้ใช้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง ในการแก้ไขปัญหาเอดส์ ต่อมาได้มีอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ที่เป็นเยาวชนเป็นทีมบริหารจัดการโดยเยาวชนไทย

วัตถุประสงค์ :

งานหลักขององค์กร
1. รณรงค์สร้างความตระหนักในสังคม ให้เกิดการยอมรับศักยภาพ เคารพในคุณค่าความแตกต่างหลากหลายของเยาวชน และผลักดันนโยบายที่สนับสนุนการพัฒนาตนเองของเยาวชน
2. ส่งเสริมกระบวนการที่สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ พัฒนาแนวคิดการทำงานเพื่อสังคม พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ทั้งในไทยัพ ในพื้นที่ของกลุ่ม เครือข่ายเยาวชนและเครือข่ายภาคประชาชน
3. พัฒนาศักยภาพคนทำงานเยาวชน ระบบข้อมูลข่าวสาร หลักสูตร จัดกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน


ภารกิจ
เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม แบบเพื่อนช่วยเพื่อน สร้างกระบวนการให้เยาวชนเห็นคุณค่าของตนเอง ฝึกความรับผิดชอบตัวเองและสังคม มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง มีภาวะผู้นำ มีความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการป้องกัน ลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ เอช ไอ วี / เอดส์ การสร้างสุขภาวะและการร่วมพัฒนาสังคม

กิจกรรมมูลนิธิ :

กิจกรรมสำคัญ
• จัดอบรมอาสาสมัครเยาวชน เรื่องเอดส์ เพศศึกษา ทักษะชีวิต
• สนับสนุนการจัดกิจกรรม อบรม ให้ความรู้ในโรงเรียน ในชุมชน จัดค่ายอบรมเยาวชน
• สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเยาวชน และเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชน
• ผลิตรายการทีวี ผ่าเส้นยาแดง ทางเนชั่นชาแนล เคเบิ้ลทีวี WE TV จัดรายการวิทยุ
• จัดอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมแก่องค์กรทั่วไป
• ส่งเสริมเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม ในวันสำคัญทางสังคม จัดเวทีสาธารณะ ส่งเสริมความตระหนัก ต่อนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเด็ก และเยาวชน สนับสนุนให้เยาวชน เข้าร่วมประชุมระดับชาติ ระดับโลก
• ร่วมผลักดันนโยบาย ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน และร่วมเป็นกรรมการ คณะทำงานกับหน่วยงานพัฒนาเด็กและเยาวชน

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap