หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์

มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์
Hotline Center Foundation

 
ติดต่อ : 145/6 อาคารฮอทไลน์วิลล่า ถ.วิภาวดีรังสิต 20 ( ซ.ทรงสะอาด ) จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 109
โทรศัพท์ : 0-2276-2950
โทรสาร : 0-2691-4056-7

อีเมลล์ : hotlinecenter@hotmail.com
เว็บไซต์
: http://www.hotline.or.th

แนะนำมูลนิธิ :

ศูนย์ฮอทไลน์เป็นองค์การเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการปรึกษาแนะนำทางโทรศัพท์ ( Telephone Counseling Center ) โดยนักจิตวิทยา
นักสังคมสงเคราะห์ รวมไปถึงนักวิชาชีพทางด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

องค์การพัฒนาเอกชนและไม่แสวงหาผลกำไร (Non-Government & Non-Profit Organization)
ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำทางจิตวิทยา (Psychological Counseling Center )
ศูนย์ให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤต (Crisis Center)
องค์การที่มุ่งเน้นบริการผู้หญิง (Women-Oriented Organization)
บ้านพักชั่วคราวสำหรับผู้หญิง (Women"s Shelter)
คลินิกเอชไอวี / เอดส์ (HIV/AIDS Clinic)
คลินิกจิตบำบัด (Private Practice Clinic in Psychotherapy)
สถาบันฝึกอบรมทางจิตวิทยา ( Training School of Psychology
ปรึกษาปัญหาโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ
== 0-2277-8811, 0-2277-7699 ( เฉพาะเครื่องโทรศัพท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญ หรือโทรศัพท์ที่ติดตั้งโดยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
== โทรศัพท์มือถือ ระบบ 900 และ GSM)
ปรึกษาปัญหาชีวิต ครอบครัว วัยรุ่น และสุขภาพจิตทั่วไป โทร 0-2276-2950
สายด่วนสุภาพบุรุษ โทร 0-2275-5739, 0-2275-5740
ให้คำปรึกษาแนะนำแก่บุรุษที่ต้องการจะพัฒนาตนเองผ่านกระบวนการทางจิตวิทยา เวลาบริการ
:: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8.30-18.00 น .
:: วันเสาร์ 9.00-18.00 น .
:: วันอาทิตย์ หยุด

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการปรึกษาแนะนำทางโทรศัพท์ ( Telephone Counseling Center ) โดยนักจิตวิทยา
นักสังคมสงเคราะห์ รวมไปถึงนักวิชาชีพทางด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมมูลนิธิ :

กิจกรรมของศูนย์ฮอทไลน์มีมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการฝึกอบรมทางจิตวิทยาของสถาบันจิตวิทยาฮอทไลน์ เพื่อให้บริการวิชาการและพัฒนาวิชาชีพของนักจิตวิทยา
นักสังคมสงเคราะห์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นต้น==

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap