หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapกองทุนเวลาเพื่อสังคม

กองทุนเวลาเพื่อสังคม
Time Bank Society

 
ติดต่อ : เลขที่ 87/110 อาคารโมเดร์นทาวน์ ชั้น 14 ถ. สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม
โทรศัพท์ : 0-2711-7494
โทรสาร : 0-2711-5079 กด 0

อีเมลล์ : info@timebanksociety.com
เว็บไซต์
: http://www.timebanksociety.com

แนะนำมูลนิธิ :

สังคมไทยในปัจจุบันมีปัญหามากมายที่ต้องได้รับการแก้ไข ...หลายหน่วยงานได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ หน่วยงานเหล่านี้ต้องใช้อาสาสมัครจำนวนมากในการให้ความช่วยเหลือดูแลชุมชน แม้อาสาสมัครจำนวนมากได้มาจากผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน และมีจิตสาธารณะที่อยากช่วยเหลือชุมชน แต่ทว่า ยังมีกลุ่มคนอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังขาดโอกาสได้รับการเชิญชวนให้แบ่งปันน้ำใจ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทย แท้จริงยังมีคนกลุ่มอื่นๆ อีกจำนวนไม่น้อยในสังคม ที่มีใจปรารถนาช่วยเหลือสังคม มีน้ำใจที่ดีงามในการช่วยเหลือผู้อื่น อาจมีทรัพย์ไม่มากนักในการช่วยเหลือ แต่มีเวลา ความรู้ความสามารถและมีใจอาสา เพียงแต่ขาดโอกาสและช่องทางให้แสดงออกอย่างเพียงพอ
โครงการกองทุนเวลาเพื่อสังคมจึงจัดตั้งขึ้นโดยมีแนวคิดที่ว่าทุกคนมีเวลาว่างในชีวิตประจำวันอยู่จำนวนหนึ่งเพียงเดือนละ 3 ชั่วโมง ถ้าแต่ละคนสามารถแบ่งเวลาส่วนเกินที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่นี้ไปช่วยเหลือสังคม ย่อมเป็น “พลังเวลา” ที่มีคุณค่ามหาศาลในการรื้อฟื้นสังคมส่วนที่อ่อนแอให้กลับเข้มแข็งขึ้นมาได้และเปิดโอกาสให้สมาชิกในแต่ละกลุ่ม ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา บริษัท หรือชุมชนในสังคมนั้นสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยการจัดสรรช่วงเวลาว่างที่ตนสามารถอุทิศเพื่อทำกิจกรรมของสังคมได้ พร้อมกับระบุถึงประเภทของกิจกรรมที่ตนต้องการมีส่วนช่วยเหลือสังคม ในขณะที่หน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการอาสาสมัครด้านต่างๆ สามารถแสดงความจำนงขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนเวลา โดยกองทุนเวลาจะทำหน้าที่จับคู่ระหว่างผู้ขอรับความช่วยเหลือกับผู้ให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม จะส่งผลทำให้สังคมไทยน่าอยู่ยิ่งขึ้น ลดภาระของภาครัฐได้ในระยะยาวและยังเป็นการแก้ไขปัญหาสังคมที่ยั่งยืน ที่สำคัญ กองทุนเวลา เป็นวิธีการใช้ทุนทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้คนในสังคมไทยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมในส่วนที่ตนสามารถทำได้
2. เพื่อเป็นช่องทางให้คนที่มีความรู้ความสามารถหรือคนที่มีโอกาสมากกว่าในสังคม ได้มีส่วนช่วยเหลือคนด้อยโอกาส หรือมีส่วนช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ตามความถนัดและความสนใจ
3. เพื่อลดการฝากภาระพึ่งพิงไว้กับภาครัฐ

กิจกรรมมูลนิธิ :

1. เป็นศูนย์ประสานงานความต้องการของคนในสังคมกับการให้ความช่วยเหลือจาก หน่วยงานต่างๆ เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน
2. เป็นศูนย์รวมฐานข้อมูลของแรงงานอาสาสมัครที่อุทิศเวลาว่างให้กับสังคม และฐานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap