หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิส่งเสริมการคลอดและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แห่งประเทศไทย

มูลนิธิส่งเสริมการคลอดและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แห่งประเทศไทย
Childbirth &Breastfeeding Foundation of Thailand

 
ติดต่อ : 10 ซอยศูนย์วิจัย 8 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 หรือ ตู้ปณ.
โทรศัพท์ : 023199530
โทรสาร : 023199530

อีเมลล์ : info@cbfthai.org
เว็บไซต์
: http://www.cbfthai.org

แนะนำมูลนิธิ :

มูลนิธิส่งเสริมการคลอดและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และเป็นเครือข่ายประสานงาน รวมถึงศูนย์รวมรวมข้อมูลซึ่งมุ่งหวังที่จะให้ทารกได้รเมต้นชีวิตใหม่อย่างดีที่สุด มูลนิธิฯ เชื่อมันวันความมุ่งหมายนี้จะสามรถบรรลุได้โดย

การสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และยาที่เหมาะสมในการทำคลอด
การส่งเสริมให้แม่ทุกคนได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
การแผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และฝึกอบรมบุคลากรสาธรณสุขที่เกี่ยวขจ้องกับการดูแบแม่และเด็ก
การสนับสนุนพ่อและแม่ให้มีความพร้อมตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ คลอดจนถึงหลังคลอด


มูลนิธิส่งเสริมการคลอดและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แห่งประเทศไทย

มูลนิธิส่งเสริมการคลอดและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐานของความห่วงใยในการที่มีการใช้ยาและเทคโนโลยีกับการคลอดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจาส่งผลต่อมารดาทารกและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่


มูลนิธิฯ ได้รับการจดทะเบียนเมื่อเดือน เมษายน พ.ศ. 2541 และมีจุดประสงค์ที่จะเป็นศูนย์รวมความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคลอดและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พร้อมทั้งเผยแพร่ ส่งเสริม สนับสนุนและกระจุ้นให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรในสาบยงารด้านสุขภาพอนามัยรวมถึงประชาชนทั่วไปได้รับรู้ข่าวสาร ข้อมูลที่เพียงพอและตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการคลอดอย่างธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้ยาหรือเทคโนโลยีโดยไม่จำเป็น ส่งเสริมให้เกิดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะเวลาที่ต่อเนื่องและเหมาะสมวัตถุประสงค์ :

มูลนิธิฯ ดำริที่จะจัดกิจกรรม อาทิ การจัดประชุม จัดสอน และอภิปรายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ดูแลรักษาสุขถาภอนามัยของมารดาในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และสนับสนุนช่วยเหลือในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งนี้เพื่อนประโยชน์ของสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยส่วนรวม

กิจกรรมมูลนิธิ :

1.การเคลื่อนไหวในช่วงเจ็บครรถ์คลอด ( Mobility during labour)

ในระยะที่ 1 ของการคลอด คุณอาจจะชอบให้คุณแม่อยู่บนเตียงและนอนหงาย เพื่อที่จะทำให้ง่ายต่อการตรวจและติดตามความคืบหน้า มีการวิจัยมากมายที่เสนอแนะว่า ท่านอนหงายจะกระทบกระเทือนระบบการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงมดลูก และสามารถลดความแรงของการบีบตัวของมดลูกลงอีกด้วย ท่ายืนหรือท่านอนตะแคงข้างจะเป็นท่าที่มีประโยชน์กับคุณแม่มากกว่าถ้าไม่มีอาการแทรกซ้อน ควรสนับสนุนให้คุณแม่เดินไปเดินมา หรือเลือกที่จะอยู่ในท่าอื่นๆ ที่ทำให้คุณแม่รู้สึกสบาย สามารถแช่น้ำหรืออาบน้ำโดยใช้ฝักบัวในช่วงเจ็บครรภ์คลอดได้ พยายามให้คุณแม่ทุกคนเปลี่ยนไปอยู่ในท่าต่างๆ ที่คุณแม่รู้สึกสบายที่สุดในแต่ละระยะของการเจ็บครรภ์คลอด เพราะว่าไม่มีท่าใดท่าหนึ่งที่จะทำให้คุณแม่สบายตลอดทั้งช่วงเจ็บครรภ์คลอดได้

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap